Over Hans Hoek

Evaluator

C3 adviseurs en managers

Werkt landelijk

Governance in de gezondheidszorg is een centraal thema in mijn werk als adviseur en interim-bestuurder via C3
adviseurs en managers, waarvan ik een van de oprichters ben en jarenlang directeur was.
Het begon met het helpen van organisaties bij de omslag naar het RvT model en vooral het daarnaar handelen. Daaruit
kwam voor mijn initiatief om een commissie voor goed bestuur en toezicht op te richten (commissie Meurs), die rond de
eeuwwisseling de eerst governance regels voor de zorg opstelde.
Governance vraagstukken bleven zich aandienen, eerst in afzonderlijke organisaties, later steeds meer bij fusies en
samenwerking. Soms droeg ik bij aan de oplossingen als adviseur, vaak ook als interim-bestuurder. De laatste jaren bestaat
mijn praktijk voor een groot deel uit governance: evaluaties, conflictbemiddeling, scholing RvT’s, onderzoek naar
besluitvorming, advies bij wijzigingen in governance, advies over belangentegenstellingen. Ook schreef ik het eerste
concept van de huidige governancecode.

Ervaring

1975-1981Stichting Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidOnderzoeker, intern adviseur, leidinggevende
1981-1986Provincie Noord-BrabantLeidinggevende beleidsbureau, adviseur bestuur, projectleider bedrijfsverplaatsing
1986-1988Zelfstandig interim-manager en adviseur in de zorg
1988-hedenC3 adviseurs en managers in zorginterim-bestuurder, governance-adviseur, adviseur strategie, fusie en samenwerking. Mede ontwerper governancecodes. Evaluator RvT.
2000-hedenDocent verschillende governance opleidingen
2015-hedenUniversiteit MaastrichtDocent masterclasses toezichthouders

Scholing

1966-1976TU DelftMaster civiel ingenieur
1975-hedenDiverse managementcursussen
2000-2007Erasmus UniversiteitPromotie op governance gezondheidszorg; PhD

Methodiek

Doel van evaluatie is terugkijken, vooruitkijken en er van leren. Evaluatie is wat mij betreft deels met de RvT alleen
en deels met RvT en RvB samen.
Ter voorbereiding spreek ik voorzitter RvT, dan wel de governancecommissie uit de RvT, de voorzitter RvB en de eventuele
bestuurssecretaris. Ik bestudeer statuten/reglementen, notulen Rvt vergadering en kijk naar goede besluitvorming,
voldoen aan governancecode, consistentie, vastlegging, risico’s etc. Die informatie geef ik terug tijdens de sessie, omdat
ik vind dat men het gesprek over governance documenten moet voeren. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik voer telefonische
interviews met alle leden van de RvT, met de bestuurders en de bestuurssecretaris. Op grond daarvan maak ik programma,
dat ik kortsluit met degene die de evaluatie voorbereid.
Ik leid de evaluatie, vraag daarin door, signaleer zaken die niet uit de verf komen, vat samen, geef inhoudelijke inbreng en
(anonieme) voorbeelden van elders.
Na afloop maak ik een verslag van de evaluatie, dat vervolgens in een reguliere vergadering RvT wordt vastgesteld

Tarief

Afhankelijk van overeengekomen aanpak.

Referenties

20146 evaluaties: Ziekenhuis, 2* VG, 3* Ouderenzorg
20153 evaluaties: ouderenzorg, VG, Thuiszorg
20164 evaluaties: Zorgverzekeraar, categorale behandelorganisatie, Organisatie
Ouderenzorg, Organisatie gehandicaptenzorg
20173 evaluaties: Welzijnsorganisatie, Jeugdzorgorganisatie, Organisatie Ouderenzorg,
20189 evaluaties: 3 Organisaties Ouderenzorg, Identiteitgebonden organisatie
gehandicaptenzorg, GGZ organisatie, ROC, kwaliteitsorganisatie, screeningsorganisatie
Bevolkingsonderzoek
20194 evaluaties: Organisatie gehandicaptenzorg, Organisatie Ouderenzorg, Organisatie
fondsen, Internationaal werkende organisatie, categorale behandelorganisatie,
Woningcorporatie
20203 evaluaties: ROC, UMC, Woningcorporatie

Lees ook

Anemone Bögels

Evaluator

Theo Schraven

Evaluator

Floris Recourt

Evaluator