Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
* leden: zij die door het NVTZ bestuur zijn toegelaten als lid;
* donateurs: zij die door het NVTZ bestuur zijn toegelaten als donateur;
* NVTZ bijeenkomsten: alle netwerkbijeenkomsten, cursussen en leergangen van de NVTZ 
  Academie, trainingen, ledenraadplegingen en vergaderingen etc. die de NVTZ organiseert
  voor haar leden;
* Nieuwsbrief: de door de NVTZ uitgegeven en aan alle leden toegezonden nieuwsbrief.

NVTZ bureau:
Churchilllaan 11, etage 12, 3527 GV Utrecht
Telefoon (030) 730 0085
bureau@nvtz.nl
www.nvtz.nl
 

2. Toepasselijkheid
2.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle NVTZ bijeenkomsten.
2.1.2 Bij aanmelding voor een NVTZ bijeenkomst geeft u aan bekend te zijn met de
      NVTZ voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.


3. Rechten en verplichtingen van de NVTZ
3.1 Aankondigingen en aanmelding
3.1.1 De NVTZ zal steeds tijdig, dat wil zeggen minimaal zes weken voor aanvang,
      NVTZ bijeenkomsten aankondigen in haar Nieuwsbrief, op haar website en middels
      een persoonlijke mailing aan de leden en donateurs.
3.1.2 De NVTZ stelt alsdan leden in de gelegenheid zich aan te melden via een
      toegezonden aanmeldingsformulier, de website of bij het NVTZ bureau.
3.1.3 Indien er voor de NVTZ bijeenkomst een maximum aan het aantal deelnemers is
      gesteld, worden aanmeldingen afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

3.2 Deelnemersbijdrage
3.2.1 De NVTZ heeft het recht een deelnemersbijdrage te vragen voor een NVTZ
      bijeenkomst.
3.2.2 Indien er een deelnemersbijdrage gevraagd wordt dan wordt het bedrag bij de
      aankondiging vermeld.
3.2.3 Bedragen van deelnemersbijdragen zijn altijd exclusief BTW.

3.3 Overig
3.3.1 De NVTZ heeft het recht leden, donateurs en niet-leden toe te laten tot de NVTZ
      bijeenkomsten. Niet-leden dienen wel toezichthouder in de zorg te zijn, tenzij bij de
      bijeenkomst anders wordt vermeld.
3.3.2 In het geval ook niet-leden zijn toegelaten, hebben leden en donateurs in geval van
      een maximum aantal deelnemers voorrang. De deelnemersbijdrage voor niet-leden
      is 25% hoger dan het tarief voor leden.
3.3.3 De NVTZ heeft het recht data van NVTZ bijeenkomsten, locatie en/of de
      deelnemersbijdrage te wijzigen.
      Reeds gedane inschrijvingen kunnen in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
 

4. Rechten en verplichtingen van de leden en donateurs
4.1 Inschrijving 
4.1.1 Leden en donateurs kunnen zich inschrijven voor NVTZ ledenbijeenkomsten zodra
      de bijeenkomst op de website of in de Nieuwsbrief is aangekondigd.
4.1.2 Inschrijving vindt plaats middels een ondertekend aanmeldingsformulier per
      post/fax dan wel via het aanmeldingsformulier op de NVTZ website.

4.2 Annulering 
4.2.1 Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden, per post, of e-mail aan
      het NVTZ bureau.
4.2.2 NVTZ leden kunnen zich - mits tijdig doorgegeven- altijd laten vervangen door een       
      ander NVTZ lid.

4.3 Annulering in geval er sprake is van een deelnemersbijdrage 
4.3.1 Bij annulering vanaf twee (2) maanden tot één ( 1) maand voor aanvang van de
      bijeenkomst wordt 25% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
4.3.2 Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst
      wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
4.3.3 Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt
      100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

4.4 Annulering en/of verhindering in geval er géén sprake is van een deelnemersbijdrage
4.4.1 Annuleringen tot acht (8) dagen voor aanvang van de bijeenkomst zijn kosteloos.
4.4.2 Bij annulering binnen de acht (8) dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden
      € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
4.4.3 Bij verhindering zonder annulering worden eveneens € 25,00 administratiekosten in       
      rekening gebracht.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht