Online Masterclasses

Vanaf januari 2021 biedt de NVTZ Academie u (samen met de Academie voor Toezichthouders en Commissarissen) diverse online masterclasses aan. Deze masterclasses zijn compacte programma’ s rondom thematieken die er spelen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt u uitgedaagd met interessante vragen. Deze online masterclasses zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de NVTZ academie.

Korte masterclasses, van maximaal 1,5 uur, die u kunt volgen waar en wanneer het u uitkomt.

Na afronding van de afgenomen online masterclass bent u in de gelegenheid een certificaat van deelname te downloaden. Het is een grote meerwaarde dat u op uw eigen moment op een plek naar keuze de online masterclass kunt bekijken.

De volgende masterclasses zijn momenteel online beschikbaar:

 • Het Nederlands Zorgstelsel - door drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks
  Deze online masterclass geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. De module gaat in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten gaan we kort in op de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook geven we een overzicht van welke soort zorg onder het stelsel valt.
   
 • De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht – door dr. mr. Abdelilah El Barzouhi
  Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toe-zicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In deze masterclass wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.
   
 • Dynamische oordeelsvorming – door Ron Henkes
  Deze masterclass gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.
   
 • Waardegedreven Toezichthouden – door Marianne Luyer CMC
  In deze online Masterclass wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.
   
 • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – door mr. Joost Kramer
  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De WBTR is met name van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

In de loop van de komende periode zullen nieuwe masterclasses worden aangeboden. Thema’s die u binnenkort tegemoet kunt zien, zijn de volgende:
Kracht en Tegenkracht van dr. Marilieke Engbers, Toezicht op Duurzaamheid van mr. Elfrieke van Galen. 

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte, via onze website, de nieuwsbrief en de social media van de NVTZ Academie.

Op de website van de masterclasses kunt u ook het aanbod voor de andere academies bekijken. 
 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen