Uit het bestuur - de vergadering van 23 mei 2022

Geplaatst op: 21 juni 2022

Korte weergave van drie agendapunten die aan de orde zijn gekomen in de bestuursvergadering van de NVTZ op 23 mei ‘22: ALV van 9 juni, ledenfestival op 23 november en communicatiebeleid van de vereniging.

Algemene ledenvergadering in het teken van de bestuurlijke horizon 2030

Inmiddels zijn de drie sprekers bekend die op donderdag 9 juni het thema ‘bestuurlijke horizon 2030’ zullen inleiden. De eerste inleiding wordt verzorgd door Michel van Schaik, directeur Zorg van de Rabobank. Hij heeft zich eerder kritisch uitgelaten over bestuurders en toezichthouders in de zorg en zal een toelichting op zijn ideeën geven. Onno de Zwart, directeur Verwey-Jonker instituut, zal ingaan op de opgaven in het sociaal domein. En tot slot zal Lea Bouwmeester, Boundary Spanner bij BeBright, haar visie uiteenzetten over domeinoverstijgend samenwerken.

In de Algemene Ledenvergadering staat de jaarrekening 2021 op de agenda, naast een aantal belangrijke lopende projecten die het bestuur toe wil lichten.

De veranderende rol van de raad van toezicht centraal op het ledenfestival in november

De organisatie van welzijn en zorg moet ingrijpend veranderen; daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar hoe die transformatie er uit moet zien, daar lopen de meningen over uiteen. Ten aanzien van de raad van toezicht roept het de vraag op of deze geen andere invulling moet geven aan zijn rollen om een transformatie te versnellen. Het NVTZ-ledenfestival in het najaar staat in het teken van deze veranderende rollen. ‘De veranderende rol van de raad van toezicht’ is tevens het NVTZ-jaarthema voor 2023.

Het bestuur is positief over de voorlopige opzet van het ledenfestival.  

Nadruk op belangenbehartiging in het communicatiebeleid van de NVTZ

Het bestuur wil de externe communicatie van de vereniging verbeteren, om de zichtbaarheid van de NVTZ te vergroten en het belang van goed toezicht onder een brede groep belanghouders onder de aandacht te (blijven) brengen.

Het bureau heeft hiervoor een notitie uitgewerkt over hoe we als vereniging de komende jaren de vier essentiële functies van de vereniging verder willen gaan versterken. Namelijk: het ondersteunen van individuele leden, het organiseren van ontmoeting en verbinding, het onder de aandacht brengen van standpunten over toezicht en governance en het behartigen van belangen bij, onder andere, de politiek en inspecties. In het kader van externe communicatie ligt de nadruk in de notitie op het behartigen van belangen.

       

Trefwoorden: ALV, bestuur, vergadering
Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen