Nieuwsbericht

Vacature algemeen bestuurslid NVTZ

Geplaatst op: 1 september 2017

De NVTZ ontwikkelt zich op dit moment snel naar een volgende fase waarin de externe component steeds belangrijker wordt. Netwerken, strategisch handelen en bestuurlijk opereren zijn zaken die voor de toekomst van de vereniging essentieel zijn. Uiteraard blijven daarnaast de verenigingszaken van belang, waarbij er momenteel veel aandacht is voor de professionele ontwikkeling van de toezichthouder.

De NVTZ is de grootste vereniging van toezichthouders in de semipublieke sector met ongeveer 850 aangesloten instellingen en meer dan 4000 individuele leden. De vereniging heeft een eigen professioneel bureau waarmee de vereniging voorbereid is op de uitdagingen die zowel door de leden als door de externe partners aan haar worden gesteld. De leden worden actief bij thema’s betrokken, de NVTZ Academie voorziet in een breed educatieprogramma en er is een adequate infrastructuur gecreëerd van ad hoc en permanente commissies om de vereniging over de korte en lange termijn thema’s te adviseren. De directeur is functioneel eindverantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes leden, waarvan mevr. De Wolff terugtreedt. Mevr. De Wolff is secretaris en heeft daarnaast als aandachtsgebieden onder andere HRM en werkgeverschap. Zij is namens het bestuur contactpersoon voor de Commissie Werkgeverschap en Bezoldiging van de NVTZ. Het nieuwe bestuurslid zal deze portefeuille van mevr. De Wolff kunnen overnemen.

 

Profiel

Specifiek voor de portefeuille

  • affiniteit en ervaring met personeelsbeleid en HR

  • affiniteit met werkgeversbeleid

  • heeft kennis van arbeidsvoorwaardenbeleid voor bestuurders (WNT, etc.)

 

Algemeen

  • lid van de NVTZ en actief in een toezichthoudende functie in zorg of welzijn, met name toezichthouders met ervaring in de jeugdzorg en/of welzijn worden uitgenodigd te solliciteren

  • voldoende tijd beschikbaar hebben voor 6 bestuursvergaderingen en 2 ledenvergaderingen per jaar en de extra activiteiten voortvloeiend uit de bestuursfunctie, waaronder de bijeenkomsten van de Commissie Werkgeverschap en Bezoldiging

  • voldoet aan de vereiste onafhankelijkheid, vrij van mogelijke belangenverstrengeling en onverenigbaarheden

  • bindende persoonlijkheid met ervaring/affiniteit met een ledenorganisatie

  • brede ervaring in verschillende maatschappelijke functies/organisaties

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ans Verstraeten, adjunct-directeur van de NVTZ door te mailen naar a.verstraeten@nvtz.nl, of te bellen naar 030-7370085.
 

Solliciteren

Uw sollicitatiebrief en cv ontvangen we graag uiterlijk 21 september 2017 via e-mail door te mailen naar communicatie@nvtz.nl. De eerste gespreksronde zal begin oktober plaatsvinden.

Trefwoorden: HRM, bestuurslid, vacature NVTZ
Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen