Themadialoog op maat “Een goed gesprek over toezicht” uw RvT en RvB

Geplaatst op: 6 mei 2022

Steeds meer toezichthouders stellen zich de vraag waar zij op toezien nu de waardecreatie steeds vaker plaatsvindt buiten de grens van de eigen organisatie. In menig bestuurskamer binnen zorg en welzijn leidt de toenemende samenwerking tot behoefte om zich als bestuur en toezicht te buigen over de vraag wat de betekenis is voor de rol van toezicht in relatie tot netwerken.

Herkent u dit? Wilt u, als RvT en RvB, samen ontwikkelen op dit gebied? Duik dan met elkaar één dagdeel de diepte in tijdens de themadialoog “Een goed gesprek over toezicht”. Na afloop heeft u met elkaar uw kennis verrijkt én aanknopingspunten geformuleerd om uw toezicht beter te laten aansluiten op de context van netwerken.

Vragen die o.a. aan de orde komen zijn:

  • Waarover en wanneer neem je als bestuurder je toezichthouders mee?
  • Welke ruimte heeft het bestuur nodig en wat geeft de toezichthouder voldoende comfort in deze complexe omgeving?
  • Is er een gedeeld beeld over de rolopvatting - en invulling van toezicht bij samenwerken?
  • Welke principes geven houvast in de complexiteit van netwerken?
  • Wat betekent dit voor onze werkwijze, houding en gedrag?

NVTZ als samenwerkingspartner verbonden Deze themadialoog is een gezamenlijk initiatief van het Levinas Governance Instituut, Common Eye, Vilans. De experts van deze partners Barbara Vd Heuvel-Geurtsen MSc, Wilfrid Opheij en Sandra Dahmen hebben een gezamenlijke drijfveer en ambitie om bij te dragen aan de (kennis)ontwikkeling van toezicht op het gebied van samenwerkingen en netwerken. Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met NVTZ.

Door dit samenspel zijn expertise, onderzoek en de toezichtpraktijk met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om de ervaringen uit deze themadialogen en actuele kennis te vertalen naar handvatten voor de brede toezichtpraktijk. Daar investeren de initiatiefnemers samen met de NVTZ in. Zo werken we samen met het veld en kennis aan innovatie van toezicht.

Meer informatie

Op de website van Levinas instituut.
 

Trefwoorden: gesprek, themadialoog, toezicht
Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen