Herziene modeldocumenten (2022) NVTZ/NVZD staan online!

Geplaatst op: 13 januari 2022

In het najaar van 2021 hebben de NVZD en NVTZ  in samenwerking met Dirkzwager gewerkt aan een volledige herziening en actualisatie van de modelstatuten voor de stichting, een modelreglement voor de raad van bestuur en een modelreglement voor de raad van toezicht. De teksten van deze modeldocumenten verschillen daarom zowel inhoudelijk als optisch van de eerdere versies uit 2020. De aanleiding voor deze omvangrijke herziening is de invoering dan wel recente wijziging van wet- en regelgeving, waaronder:

  1. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza);
  2. Uitvoeringsbesluit Wtza (UB Wtza);
  3. Uitvoeringsregeling Wtza (Reg. Wtza);
  4. Governancecode Zorg 2022;
  5. Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg);
  6. Regeling Jaarverantwoording Wmg;
  7. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr);.
  8. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018);.
  9. Vpb-vrijstellingsbesluit van 25 november 2019.

Advies NVZD en NVTZ

Naast de bovenstaande opsomming kunnen ook andere recente wetswijzigingen, zoals de wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), aanleiding vormen om de statuten van uw instelling te actualiseren. De NVZD en NVTZ raden u daarom aan om op enig moment in de eerste zes maanden van 2022 te inventariseren of uw statuten aanpassing behoeven en, indien ja, over te gaan tot wijziging. De modeldocumenten van 2022 en de uitgebreide toelichting op deze documenten, kunt u daarvoor als leidraad gebruiken.

De herziene modeldocumenten zijn te downloaden op de ‘Modellen en richtlijnen’ pagina van de NVTZ, of via de website van de NVZD. Voorgaande versies van de statuten en reglementen kunt u vinden op de Archiefpagina van de modeldocumenten.

Indien de modeldocumenten tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NVZD of NVTZ.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen