Onderzoek fiscaliteit zorgsector

Geplaatst op: 13 januari 2022

Universiteit Nyenrode is een (kwantitatief) onderzoek gestart naar de fiscaliteit in de zorgsector. Het doel van het onderzoek is om relevante en actuele problematiek binnen de zorgsector in kaart te brengen, hiervoor oplossingen aan te dragen en waar mogelijk aanbevelingen te formuleren voor de zorgorganisaties zelf, de Belastingdienst en/of de wetgever. Daarbij gaat het om onderwerpen die relevant zijn voor alle organisaties in de zorgsector, zoals de wet DBA, toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting, het Horizontaal Toezicht (zowel door de Belastingdienst als door de zorgkantoren) en dergelijke. 

Enquête

Ten behoeve van dit onderzoek is een enquête opgesteld. Het invullen van deze enquête duurt slechts 15 minuten en uw deelname is van groot belang voor de uitkomsten en het succes van dit onderzoek. Uw deelname aan dit onderzoek is geheel anoniem; de antwoorden zijn op geen enkele manier te herleiden naar u of uw organisatie. 

De enquête bevat vragen over fiscale vraagstukken ten aanzien van de zorgorganisatie waarbij u betrokken bent. De enquête raakt thema's zoals de zorgvrijstelling, fiscale beheersing (het TCF), de wet dba, horizontaal toezicht, voorbelasting en de interacties en samenwerking met de Belastingdienst. Indien u hier voldoende zicht op heeft kunt u deze vragenlijst zelf invullen. Indien u hier onvoldoende zicht op denkt te hebben verzoeken wij u de link door te sturen aan de meest geschikte persoon - met fiscaliteit in zijn of haar werkpakket - in de zorgorganisatie(s)  binnen de organisatie(s) waaraan u bent verbonden. Gezien het belang van dit onderwerp voor de zorgsector wordt dit onderzoek via meerdere kanalen uitgezet. Het kan zodoende zijn dat uw organisatie vanuit meerdere contacten dit verzoek heeft ontvangen in januari van dit jaar. Indien dat zo is, is één deelname per organisatie uiteraard voldoende.

Vervolg 

Hierbij de link naar de enquête.

De link naar de online enquête is te benaderen tot en met 31 januari 2022. Bij voorbaat dank voor uw participatie.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen