Nieuwsbericht

Bestuursdag NVTZ

Geplaatst op: 21 september 2021

Op woensdagavond 25 augustus had het bestuur van de NVTZ zich verzameld in Vinkeveen voor de jaarlijkse zelfevaluatie. De dag erna hebben bestuur en bureau de werkgeversrol van de raad van toezicht verkend, nadat twee sprekers hun visie op de bestuurder van de toekomst uiteen hadden gezet. De tweedaagse werd afgesloten met een korte bestuursvergadering.

Zelfevaluatie bestuur

Het bestuur heeft geconstateerd dat de vereniging het afgelopen jaar veerkrachtig is geweest in de omgang met de wisselende maatregelen als gevolg van het Coronavirus. Er zijn veel bijeenkomsten online georganiseerd en die zijn doorgaans goed bezocht. Er is ook invulling gegeven aan de punten uit het jaarplan voor 2021. Communicatie blijft echter een aandachtspunt. De vereniging organiseert en publiceert veel en is bij veel initiatieven betrokken, maar weet dit nog onvoldoende onder de aandacht te brengen van leden en andere belanghouders.

De raad van toezicht als werkgever: hoe ziet de bestuurder van de toekomst eruit?

Persoonsgerichte zorg als startpunt; niet enkel voor zorgverleners, maar ook voor bestuurders in zorg en welzijn. Ook moeten zowel bestuurders als toezichthouders de maatschappelijke opdracht nog meer centraal zetten dan tot op heden gebeurt. Dat waren kortgezegd de belangrijkste boodschappen van de twee sprekers in het ochtendprogramma.

Bestuur en bureau hebben aan de hand van deze twee stellingen gediscussieerd over de vraag wat dit betekent voor de bestuurder van de toekomst en, in het verlengde daarvan, voor de (samenstelling van) de raad van toezicht. De gedachtewisseling heeft veel input opgeleverd voor een bestuurlijke agenda tot 2030, waarover de NVTZ met de NVZD in gesprek is.

Bestuursvergadering

In de bestuursvergadering is er gesproken over een advies van de Innovatie- en adviescommissie aan het bestuur, naar aanleiding van het onderzoek wat de Erasmus Universiteit vorig jaar heeft gedaan naar het programma Goed Toezicht. Het bestuur kon zich vinden in de aanbevelingen, in het bijzonder in het voorstel om de raad van toezicht als hoeder van de dialoog, toe te voegen als vierde waarde aan het Programma Goed Toezicht. Het bestuur heeft in de vergadering tevens twee voordrachten goedgekeurd, achtereenvolgens voor de functie van voorzitter van de commissie werkgeverschap en de functie van voorzitter voor de programmaraad.

Trefwoorden: Bestuursdag
Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen