Regiobijeenkomst Limburg NVTZ op 9 juni 2021

Geplaatst op: 29 juni 2021

Denken vanuit gezondheid was het centrale thema van deze bijeenkomst. De sprekers Andre Knottnerus, Mieke Reijnen, Loek Vaessen, Leon Geilen en Hans Peter Jung belichtten dit vanuit verschillende dimensies. Hun algemene oordeel is dat denken vanuit gezondheid, betere oplossingen biedt dan het huidige ‘ziekte’ paradigma. Betere oplossingen voor een welvarende samenleving, beter voor de duurzaamheid van het zorgstelsel en voor een groter aantal gezondheidsjaren voor de burger.
Preventie en het richten van hulp op levensperspectieven, zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Andre Knottnerus beschreef de noodzaak van strategische allianties, Mieke Reijnen gaf inzicht in het concept “Positieve Gezondheid”, terwijl Hans Peter Jung vooral uitging van zijn dagelijkse ervaring als huisarts. Voor meer informatie over de sprekers en hun bijdragen zie bijgaande presentaties:

De noodzaak voor een paradigma verandering is hoog. Het aantal ouderen neemt toe en er zijn steeds minder mensen die hen hulp kunnen geven. In het bijzonder voor Zuid-Limburg geldt dat daar de levensverwachting en levenskwaliteit, uitgedrukt in gezonde jaren, minder is dan in andere regio’s. Het besef dat gezondheid wordt beïnvloed door allerlei factoren buiten het domein van zorg is de laatste jaren toegenomen.
Leon Geilen, wethouder te Sittard-Geleen, schetste dat dit inzicht bij veel Limburgse gemeenten heeft geleid tot diverse nieuwe initiatieven om een trendbreuk te bewerkstelligen. Het beleid is nu gericht op het bevorderen van een gezonde fysieke en sociaaleconomische omgeving. Loek Vaessen beschreef hoe de beweging “Limburg Positief Gezond” deze trendbreuk ondersteunt met scholingen en het delen van expertise.

Kortom er gebeurt veel, maar de huidige inrichting van de zorg bevordert deze ontwikkeling niet. Immers behandeling van ziekte wordt vergoed, niet de bevordering van de gezondheid. Hans Peter beschreef met enige bittere teleurstelling hoe zijn project gericht op gezondheidsbevordering van zijn patiënten de financiering van de zorgverzekeraars verliest. 
Werken aan gezondheid veroorzaakt ook spanningen binnen het zorgstelsel. Immers minder verwijzingen naar een ziekenhuis, leidt mogelijk tot sluiting. Dit genereert een tegenkracht om de verwijzingen in stand te houden.
Zo veroorzaakt de inrichting van het zorgstelsel zijn eigen iatrogene belemmeringen.

De inleidingen vormden een uitdagende basis voor geanimeerde discussies in de verschillende groepen. Deze bestonden voornamelijk uit leden van raden van toezicht. Bij de terugkoppeling viel op dat geen van de aanwezigen het “Denken van uit gezondheid” afwees als een basisprincipe voor de inrichting van de zorg. Tegelijkertijd betekent de omarming ervan een geweldige uitdaging voor bestuurders en toezichthouders. Het voortbestaan van de organisatie is dan niet meer alleen het ankerpunt. Er is ook dan een verantwoordelijkheid om samenwerking in de nabije regio over de verschillende zorgvormen in te richten en over de sector heen (zoals wonen, werk, welzijn, re-integratie, schuldhulpverlening). 
Over het ‘toezicht’ op het hoe van deze strategische allianties, wordt in het najaar een volgende regiobijeenkomst georganiseerd. Hopelijk dan niet meer on screen.

Tot dan,

Bert Scholtes
Regio-ambassadeur Limburg

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen