Nieuwsbericht

Uit het bestuur – vergadering 23 maart 2021

Geplaatst op: 7 april 2021

Een korte bestuursvergadering was het ditmaal, want aansluitend vond er een bestuurlijk overleg plaats met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) over beleid op het snijvlak van wonen en zorg en over de gezamenlijke onderzoeken die de verenigingen op touw hebben gezet.

Dat de samenwerking met de VTW goed past binnen het strategisch beleidsplan van de NVTZ, bleek onder meer uit het agendapunt over de transities in zorg en welzijn. Waar het co-creatie betreft, heeft er bijvoorbeeld een masterclass plaatsgevonden voor toezichthouders in de zorg en commissarissen van woningbouwcorporaties met de titel: ‘zeggenschap en participatie bij woonvormen voor ouderen, hoe regel je dat?’. Waar het ‘langer thuis met meer mogelijkheden’ betreft, vindt er op 1 april een bijeenkomst plaats van de VTW over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties. Ook toezichthouders uit de zorg kunnen aan die bijeenkomst deelnemen.

In de bestuursvergadering is ook gesproken over een interview op de website van Zorgvisie met de directeur gezondheidszorg van de Rabobank, Michel van Schaik, waarin hij kritiek heeft op bestuurders en toezichthouders in het kader van de gewenste transities in de zorg. De NVTZ ziet ook hier aanknopingspunten met het strategisch beleidsplan en bekijkt samen met de NVZD hoe deze toegeworpen handschoen kan worden opgepakt.

Het bestuur heeft vervolgens gesproken over flankerend beleid op de (a)Wtza. De NVTZ is in gesprek met het ministerie van VWS over de vormgeving daarvan en wil zich in het bijzonder, samen met andere veldpartijen, richten op de governance van kleinschalige zorgorganisaties.

Tot slot heeft het bestuur stilgestaan bij de uitreiking van de publicatie ‘Het ligt eigenlijk voor de hand’, een publicatie over het belang van diversiteit voor toezicht, aan SER-voorzitter Mariette Hamer. In het verlengde hiervan heeft de NVTZ recent een enquête uitgezet onder haar leden naar de ervaringen met werving- en selectiebureaus. De uitkomsten van deze enquête worden binnenkort gedeeld op de website.     

Trefwoorden: bestuur, vergadering
Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen