Nieuwsbericht

Wijziging in publicatieplicht voor ANBI’s

Geplaatst op: 1 april 2021

In de sectoren zorg- en welzijn zijn veel zogeheten ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI’s) actief. De fiscale ANBI-erkenning door de Belastingdienst van een zorg- of welzijnsinstelling als ‘goed doel’ vindt plaats in een formele beschikking. Met de fiscale status zijn bepaalde fiscale voordelen gemoeid voor de instelling en/of haar (potentiële) donateurs, maar voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status gelden ook voorwaarden.

 Één van die voorwaarden is de verplichting voor de instelling om jaarlijks tijdig bepaalde gegevens openbaar te maken (‘publicatieplicht’). Het betreft onder meer de publicatie van de doelstelling, de activiteiten, de hoofdlijnen van het beleidsplan, informatie over het bestuur en het beloningsbeleid, alsmede enige financiële informatie, ook over het afgelopen boekjaar.

 Op grond van een wijziging in het uitvoeringsbeleid per 1 januari 2021 moeten alle grote ANBI’s voortaan gebruikmaken van zogeheten ‘standaardformulieren’ om aan hun publicatieplicht te voldoen. Deze formulieren zijn inmiddels per eind maart 2021 gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, waar ze ook kunnen worden gedownload. Jos van Bavel, fiscaal specialist en lid van het NVTZ  helpdeskpanel, licht de formulieren toe in zijn blog.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen