Toezichthouders in gesprek over (in)zicht op de meerwaarde van sociaal werk

Geplaatst op: 31 maart 2021

Op 4 maart jl. bogen ruim 60 toezichthouders van welzijnsorganisaties zich in een digitale NVTZ-bijeenkomst onder leiding van Barbara Geurtsen, NVTZ-brancheambassadeur Welzijn, over de vraag hoe intern toezicht (in)zicht krijgt in de meerwaarde van sociaal werk. De algemene opvatting was dat sociaal werk niet langer de slagroom op de taart is. De corona-pandemie heeft laten zien dat sociaal werk het recept is voor een veerkrachtige samenleving als stevige bodem van de spreekwoordelijke taart. Niet voor niets is sociaal werk ook (h)erkend als een vitale beroepsgroep. In lijn met dit perspectief omarmden de ruim 60 deelnemers de oproep vanuit Gerard Boekhoff, lid bestuur NVTZ en directeur-bestuurder bij welzijnsorganisatie De Schoor, om niet langer te spreken over het subsidiëren van sociaal werk maar te spreken over het investeren in sociaal werk. We investeren immers ook in onderwijs, defensie of zorg. Naast deze oproep deelden inleiders merkbare en meetbare criteria en handvatten waardoor intern toezicht meer (in)zicht krijgt op de kwaliteit van het vakmanschap van sociaal werk.

De praktijk in beeld
Voorafgaand aan de bijeenkomst werden de deelnemers gevraagd in een korte enquête gevraagd naar de manier waarop raden van toezicht inzicht krijgen in de meerwaarde van sociaal werk. De ingevulde enquête leverde opvallende inzichten op. Wanneer gevraagd wordt welke criteria toezichthouders hanteren dan is hier geen eenduidig beeld ontstaan. Opvallend is dat met stip is genoemd dat criteria die gesteld worden vanuit de gemeente leidend zijn. Meer inzichten uit de enquête leest u in het verslag dat u hieronder kunt downloaden.

Handvatten vanuit wetenschap en praktijk
Tijdens de bijeenkomst werden vanuit inleidingen en interviews vanuit het perspectief van wetenschap, onderwijs, branche, bestuur en toezicht handreikingen gedeeld om meer (in)zicht te krijgen in het vakmanschap van sociaal werk. Deze betroffen zowel vragen die als toezichthouder daarbij interessant zijn en werkvormen om als raad van toezicht merkbare en meetbare informatie op te halen vanuit verschillende invalshoeken.

Download het uitgebreide verslag met de inzichten uit de enquête en handvatten vanuit wetenschap en praktijk.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen