Nieuwsbericht

Zorg en Recht Lezing; actuele ontwikkelingen bestuur en recht in de zorg

Geplaatst op: 8 maart 2021

Op 30 maart 2021 vindt de webinar Zorg en Recht: actuele ontwikkelingen bestuur en recht in de zorg plaats. Hier kunt u kosteloos aan deelnemen.

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking treden. De Wbtr beoogt de wettelijke regels voor bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren en met name voor stichtingen, verenigingen en coöperaties verder aan te scherpen. Daarnaast hebben IGJ en de NZa gezamenlijk een nieuw toezichtkader voor Goed Bestuur gepubliceerd en zal ook de Governancecode Zorg 2017 op onderdelen worden aangescherpt. Het ministerie van VWS heeft nieuwe wettelijke maatregelen voor de versterking van het intern toezicht en een integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangekondigd en wil nadere voorwaarden stellen aan winstuitkeringen in de zorg. Bovendien worden door de recente fiscale vrijstellingsbepalingen voor de vennootschapsbelasting aanvullende eisen gesteld aan de (statutaire) inrichting van het bestuur en toezicht van (complexe) zorgorganisaties. Op het gebied van bestuur en toezicht krijgen zorg-, jeugd- en welzijnsinstellingen te maken met veel veranderingen en nieuwe maatregelen die belangrijke gevolgen hebben voor hun governance en de taken en verantwoordelijkheden van de raden van bestuur en de raden van toezicht. Het gaat dan vooral om onafhankelijkheid en belangenverstrengeling, de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, de (uniforme) normen voor integere en proactieve taakvervulling, en de nieuwe ontslagvoorzieningen voor bestuurders en toezichthouders. Tijdens deze interactieve lezing zullen Louis Houwen, Charlotte Perquin-Deelen en Rosanne Kuiper de praktische gevolgen van deze nieuwe wetgeving, beleidsregels en governancenormen bespreken en een doorkijk geven naar de nog te verwachten overheidsmaatregelen. Uiteraard zal er voldoende ruimte zijn voor uw vragen en casuïstiek.

Voor aanmelden en meer informatie klik hier. 

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen