Nieuwsbericht

Uit het bestuur – vergadering 3 december

Geplaatst op: 21 december 2020

Donderdag 3 december vond de laatste bestuursvergadering van 2020 plaats. In een iets andere samenstelling dan de vorige vergadering, nadat Pieter Vos in de ledenvergadering na twee termijnen afscheid heeft genomen van het bestuur en Gerard Boekhoff is toegetreden. Laatstgenoemde voegt veel kennis toe aan het bestuur over de sector welzijn en heeft het perspectief van deze sector in zijn eerste vergadering meteen over het voetlicht gebracht.

Toezicht ten tijde van Corona
In de vergadering is er onder meer gesproken over een rapport van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) met de titel ‘toezicht ten tijde van Corona’. Het bestuur onderschreef de aandachtspunten die in het rapport worden genoemd: houd oog voor de meest kwetsbare groepen, houd oog voor medewerkers, zorg voor een goede evaluatie en bied perspectief. Na een laatste redactieslag wordt het rapport begin januari gedeeld met alle leden.

Meerjarig commissarissenonderzoek in samenwerking met de VTW
Tevens kwam een meerjarig onderzoek aan de orde wat de NVTZ wil opzetten in samenwerking met de VTW. Met het onderzoek beogen beide verenigingen inzicht te verkrijgen in opvattingen en ervaringen van toezichthouders en commissarissen over onder andere hun functioneren, wat hen beweegt, het functioneren van de raden waar zij deel van uitmaken, de omgeving waarin zij functioneren en de relatie met de bestuurder.

Strategisch beleidsplan NVTZ
Tot slot is er nagedacht over de verspreiding van het strategisch beleidsplan van de NVTZ, wat in de laatste ledenvergadering is goedgekeurd. De NVTZ wil het beleidsplan actief onder de aandacht brengen van diverse belanghouders om verschillende invalshoeken mee te nemen en waar mogelijk samenwerking aan te gaan.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen