Nieuwsbericht

Evaluatie Goed Toezicht op website

Geplaatst op: 18 december 2020

Geachte leden van de NVTZ,

Op maandag 14 december jl. heeft minister van Ark een drietal evaluatieonderzoeken in het kader van haar agenda voor Goed Bestuur in de zorg ‘beleidsarm’, dit wil zeggen zonder een advies/conclusie, aan de Tweede Kamer aangeboden.

Deze onderzoeken zijn in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd en betreffen evaluaties van de Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het accreditatieprogramma voor zorgbestuurders van de NVZD en het programma Goed Toezicht van de NVTZ. Het is goed deze evaluatieonderzoeken in samenhang te bezien. Het ministerie van VWS zal de komende maanden een overkoepelende analyse uitvoeren en de Kamer een beleidsreactie op de onderzoeken toesturen.

Het evaluatierapport van ons programma Goed Toezicht is door een onafhankelijke groep onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onder leiding van professor Kees Ahaus opgesteld. Het bestuur van de NVTZ zal de komende weken het rapport en de aanbevelingen daarin grondig bestuderen en het rapport tevens voorleggen aan onze Innovatie & Advies commissie Goed Toezicht. We constateren dat het programma Goed Toezicht een belangrijke impuls heeft gegeven aan de professionalisering van de bij ons aangesloten leden. Dito constateringen kunnen worden gedaan naar aanleiding van beide andere rapporten.

Wel is er de komende jaren nog veel werk te verrichten, met name bij die instellingen die niet zijn aangesloten bij de BoZ, de NVZD en NVTZ.

U kunt de rapporten via deze link inzien.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen