Nieuwsbericht

'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' - definitief rapport Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

Geplaatst op: 17 juli 2020

De Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen heeft het eindrapport 'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies' gepubliceerd. De commissie, onder leiding van oud-minister Wouter Bos, heeft zich gebogen over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is.

Input belanghouders en lessen corona crisis
De commissie heeft op basis van de input van belanghouders én lessen uit de coronacrisis het conceptadvies van januari 2020 aangepast. NVTZ en VTW reageerden in april 2020 met een gezamenlijke brief op het concept rapport.

Oplossingsrichtingen die aansluiten bij wat al zichtbaar is
Hoe houden we de zorg voor thuiswonende ouderen op peil? Op die vraag geeft de commissie antwoord in het advies. Zoals de commissie schrijft: 'Niet met panklare oplossingen en kiezelharde garanties; als die te geven zouden zijn, had de vraag niet aan ons gesteld hoeven te worden. Wel met perspectieven en oplossingsrichtingen, aansluitend bij initiatieven en bewegingen die nu al zichtbaar zijn.'

Aanbeveling aan toezichthouders
Volgens het advies dragen interne toezichthouders, bestuurders en beleidsmakers een zware verantwoordelijkheid. De aanbeveling luidt ‘Zij zullen actief de samenwerking met maatschappelijke partners moeten zoeken en daarin de maatschappelijke (regionale) opgave moeten laten prevaleren boven het belang van hun eigen organisatie. […] Tijdens de coronacrisis hebben partijen die moeite hadden elkaar te vinden, eendrachtig samengewerkt en werden voorheen slechts moeizaam bespreekbare regierollen geaccepteerd. Per geval zal bekeken moeten worden of de gebleken mogelijkheden tot effectieve samenwerking en regie in de toekomst bestendigd zouden moeten worden.’

Denk daar bij aan:

  • Structurele lokale samenwerking tussen zorg en wonen.
  • Focus op de meest kwetsbare ouderen: mensen die veelal alleenstaand zijn en lager opgeleid, weinig geld en een beperkt sociaal netwerk hebben en relatief vaak geen of slecht Nederlands spreken.
  • De programma’s De Juiste Zorg op de Juiste Plek en Langer

Thuis etaleren aansprekende voorbeelden van voorkómen van (duurdere) zorg,

verplaatsen van zorg (dichterbij mensen) en vervangen van zorg.


Het eindrapport 'Oud en zelfstandig in 2030, aangepast reisadvies

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen