Nieuwsbericht

Enquête inzake de relatie intern en extern toezicht

Geplaatst op: 27 maart 2017

In 2016 is de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ (WAR) gestart met een verkenning om een visie te formuleren op de verhouding tussen intern (Raad van Toezicht) en extern toezicht (voornamelijk de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)).
In 2017 zal de WAR een visie formuleren ten aanzien van dit vraagstuk. Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan een (korte) enquête over uw relatie als Raad van Toezicht tot de IGZ/NZa. De deelname van uw raad stelt ons in staat een empirisch onderzoek te doen ter onderbouwing van de visievorming. Wij hopen daarom dat u hieraan wilt deelnemen.

Als u meer informatie over deze enquête wilt kunt u contact opnemen via joost.kramer@jjk.nu.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen