Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 12 december 2019

Geplaatst op: 23 december 2019

12 december vond de laatste bestuursvergadering van dit jaar plaats. Onder leiding van haar kersverse voorzitter, Aad Koster, sprak het bestuur onder meer over de communicatiestrategie van de NVTZ en over bv-configuraties in zorg en welzijn.

Aan de hand van interviews met leden en andere belanghouders, heeft het bureau dit najaar een rapport laten opstellen over de communicatie van de vereniging. Belangrijke vragen die aan dit rapport ten grondslag liggen: hoe kan de NVTZ middels haar communicatie beter inspelen op de wensen en belangen van leden en andere belanghebbenden? Welke thema’s zijn relevant en welke communicatievormen passen daarbij? Belangrijkste conclusies: de sector zorg en welzijn is aan grote en snelle verandering onderhevig. In deze dynamische omgeving moet de interne toezichthouder zich nog nadrukkelijker verantwoorden. De NVTZ wordt door belanghouders gezien als een constructieve partner, maar mag soms explicieter stelling nemen. Wat betreft de communicatie naar leden toe, kan de NVTZ leden vaker zelf aan het woord te laten.

De uitkomsten van dit rapport zullen in ieder geval aan de orde komen in de regionale ledenbijeenkomsten die de NVTZ begin 2020 gaat organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met leden in gesprek te gaan over de belangrijke thema’s voor de komende jaren en moeten input opleveren voor het meerjarenbeleidsplan.

Tot slot is er ook gesproken over een notitie over bv-configuraties. De kern van deze notitie bestaat uit vijf leidende principes, te weten: toezicht tot op de bodem, transparantie, eenvoud, tegengaan (van de schijn) van ongewenste belangenverstrengeling en regelmatig herijken. Begin 2020 zal deze notitie breder gedeeld worden.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen