Nieuwsbericht

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Geplaatst op: 4 december 2019

Het ministerie van Financien heeft op 23-09-2019 het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ gepubliceerd.

Volgens een recente schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er circa 1,1 miljoen Nederlanders met een licht verstandelijke beperking (LVB).
De werkgroep die voor dit IBO is ingesteld, heeft aanbevelingen opgesteld om het beleid gericht op mensen met een LVB doeltreffender en doelmatiger te maken en daarmee de kwaliteit, de toegankelijkheid en de budgettaire beheersbaarheid van de publieke voorzieningen (op de lange termijn) voor mensen met een LVB te verbeteren.
Een van de uitgangspunten in het rapport is dat mensen met een LVB zijn niet scherp af te bakenen als groep. Hun (potentiële) behoefte aan ondersteuning betreft vaak meerdere leefdomeinen tegelijkertijd, en raakt dus verschillende beleidsterreinen en de domeinen van meerdere uitvoeringsorganisaties.
In dit IBO worden vijf beleidsrichtingen gepresenteerd: Simpel overheidsbeleid en publieke voorzieningen, preventie, integrale ondersteuning, betere toerusting van professionals en passende communicatie. De aanpak van knelpunten via deze beleidsrichtingen moet leiden tot een meer inclusieve samenleving, meer sociale redzaamheid en een hogere kwaliteit van leven voor de persoon zelf, zijn of haar omgeving en de samenleving als geheel.

Het hele rapport is via deze link te lezen.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen