Nieuwsbericht

Kennis maken met nieuwe leden

Geplaatst op: 26 november 2019

Twee keer per jaar organiseert de NVTZ een bijeenkomst om kennis te maken met nieuwe leden. Op 30 oktober jl. kwamen 25 nieuwe leden naar Utrecht. De aanwezige leden vormden een mooie afspiegeling van de NVTZ- leden. Er waren leden uit zorg en uit welzijn, van kleine, grote en middelgrote organisaties.

Leden ontmoeten elkaar 
De NVTZ is een groeiende vereniging, met ruim 4500 individuele leden en een grote diversiteit in het soort organisaties waarvan de rvt lid is. De NVTZ biedt leden graag de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Naast deze nieuwe-leden-bijeenkomst biedt de NVTZ bijvoorbeeld ook regio en branche-bijeenkomsten.

Kennismaking
De bijeenkomst biedt bureau en bestuur de gelegenheid kennis te maken met de nieuwe leden. Op 30 oktober ontvingen Mariëlle Rompa (erelid NVTZ), Petri Ykema (vicevoorzitter bestuur NVTZ) en Marius Buiting (directeur NVTZ) hen. Mariëlle Rompa deelde haar kijk op de ontwikkelingen in toezicht die zij in haar langjarige toezichtervaring heeft meegemaakt. Dat ging van de toezichthouder die vooral toeziet op financiën en bestuurder en terugkijkt op wat zich heeft voorgedaan, naar de toezichthouder die toeziet vanuit maatschappelijk belang, toeziet op besturing en sparringpartner is van de bestuurder.

Thema’s en informatie
Aan de hand van vragen van alle aanwezigen hebben we gesproken over de thema’s waaraan we nu prioriteit geven, waaronder: netwerkorganisaties, integriteit, bv-constructies en diversiteit. Ook stonden we stil bij de wijze waarop de NVTZ haar leden informeert over actuele ontwikkelingen. Zo kwamen ter sprake de nieuwsbrief, bijeenkomsten, workshops, publicaties en helpdesk.

Het werd een inspirerende ontmoeting en één waarin al bestaande relaties zijn bekrachtigd en nieuwe zijn ontstaan!

Bent u recent lid geworden en heeft u belangstelling voor de nieuwe leden bijeenkomst? Als u een mail stuurt naar bureau@nvtz.nl informeren wij u over de volgende bijeenkomst. De volgende bijeenkomst zal worden gehouden in mei 2020.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen