Nieuwsbericht

Veel variatie op Ledenfestival Gebiedsgericht samenspel

Geplaatst op: 19 november 2019

Circa 250 leden van de NVTZ hebben op 7 november deelgenomen aan het Ledenfestival Gebiedsgericht samenspel in het Akoesticum in Ede. Zij hebben kennisgemaakt met de laatste inzichten over de samenwerking in netwerken. En ze zijn geïnspireerd geraakt door workshops en  presentaties van een groot aantal projecten. De dag is op een speelse manier omlijst door het optreden van de groep Sounds of change.

Op de ledenvergadering voorafgaande aan het festival is afscheid genomen van voorzitter Erik  Dannenberg en is Aad Koster, oud-directeur van ActiZ, benoemd als nieuwe voorzitter van de NVTZ.

‘Organiseer eens een excursie’

Directeur Marius Buiting heeft een terugblik gegeven op het voorgaande jaar. ‘Het was een druk jaar waar in allerlei thema’s om aandacht hebben gevraagd. Het toezicht is vaak binnenwaarts gericht maar uiteindelijk gaat het over mensen, bijvoorbeeld over ouder wordende mensen die lang thuis wonen. Probeer eens ‘out of the box’ te denken. Organiseer eens een excursie in je eigen gebied. Er is soms te weinig oog voor nieuwe initiatieven waar deels de oplossingen liggen.’ 

In het plenaire ochtendprogramma hebben hoogleraar Patrick Kenis, transitie expert Jord Neuteboom en politiechef Anja Schouten hun ervaringen gedeeld met de zaal. Rode draad in hun verhalen is dat gebiedsgericht samenwerken een organisatievorm is die voor organisaties steeds belangrijker wordt. In tal van regio’s en op allerlei lokaties vindt samenwerking plaats tussen organisaties in het sociale domein. Dit leidt tot nieuwe vragen voor de interne toezichthouders. Leden van een raad van toezicht moeten vaker nadenken over de maatschappelijke bijdrage van hun organisatie.

Een uitgebreider verslag van deze keynote sprekers is hieronder te vinden:

‘Gelijk 100 ideeën’

In het middagprogramma is in verschillende workshops dieper ingegaan op projecten en uitdagingen. Jord Neuteboom heeft uitgelegd op welke manier de samenwerking is georganiseerd in de wijk  De Ruwaard in Oss. In deze wijk met 14.000 inwoners werken organisaties aan een beter ervaren gezondheid bij de bewoners. ‘De eerste sessie met 100 bewoners leverde gelijk 100 ideeën op,’ aldus Neuteboom die als transitiemanager vanaf het begin bij het project is betrokken. Ton Ruikes, oud voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen, heeft laten zien dat binnen een palliatief netwerk op een andere manier wordt bestuurd en dat ook het toezicht op een andere manier is vormgegeven. En Anja van der Aa van GezondNL en Aart Meiling van de Apeldoornse buurtcoöperatie ‘Zuid doet samen’ hebben een inkijkje gegevens in succesvolle netwerkstrategieën voor de samenwerking tussen organisaties en buurtbewoners.

Heel anders pakt Sounds of Change het aan. De muzikanten Lucas Dols en Maite van der Marel gebruiken muziek om mensen te helpen bij het ontwikkelen van positieve rolmodellen. Zij helpen mensen in conflictgebieden. Zij laten zien dat mensen door muziek leren om te volgen en samen te werken.
Prof. Thijs Homan heeft in zijn workshop aandacht gevraagd voor de prangende toezicht-vragen die  opkomen wanneer je organisatie deel gaat uitmaken van een netwerk met een maatschappelijk doelstelling. Is er bijvoorbeeld een manier van toezicht denkbaar, die past bij de spontane aard van gebied gebonden ontwikkelingen? En leidt toenemend toezicht op gebied gebonden ontwikkelingen bovendien niet tot afnemende beheersing?

Positieve gezondheid

In verschillende workshops komt de benadering van het instituut voor Positieve Gezondheid van Machteld Huber naar voren. Tijdens een workshop van Mieke Reynen, die vanuit het instituut de beweging Limburg Positief Gezond ondersteunt, hebben de bezoekers de ervaringen meegekregen van dit project. Sinds 2017 gebruikt de provincie ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt voor de sociale agenda. Daarnaast is er gelegenheid om te beluisteren wat de ervaringen zijn van projectleiders en initiatiefnemers van netwerken, zoals bijvoorbeeld bij de workshop van Monika Scholten, projectleider van K-EET, een landelijke keten voor kinderen met eetstoornissen.
Maar er is ook een markt waar verschillende initiatieven acte de presence geven en waar bezoekers vragen kunnen stellen. Hiertoe aangezet door dagvoorzitter Eva Brouwer.  Burgercoöperatie Austerlitz Zorgt’ is opgericht om de inwoners van Austerlitz sneller zorg te geven. Ongeveer 40% van de inwoners is lid. ‘Het dorp voelt zich eigenaar,’ aldus initiatiefnemer Jan Snijders. De samenwerking met de gemeente (Zeist) is goed maar hij botst tegen institutionele kaders aan. ‘Geen bank wil je financieren en als coöperatie kunnen we geen ANBI-status krijgen.’  Hetty Linden, drijvende kracht achter Health Hub Utrecht, werkt met allerlei organisaties aan het verhogen van de levenskwaliteit van de inwoners van Utrecht. Zij brengt organisaties met elkaar in contact. ‘Wij hebben dak- en thuislozenproblematiek aangepakt met een aantal organisaties. We werken heel erg vanuit vertrouwen,’ aldus Linden. Zij geeft eerlijk toe dat ze er nog nooit aan gedacht heeft om de toezichthouders van de organisaties te betrekken bij het bouwen van coalities. Ook mooie voorbeelden zijn ouderensoos ‘De nieuwe jutter’, een buurthuis in zelfbeheer en de Bossche Bond, een samenwerkingsverband tussen zeventien organisaties om kwetsbare mensen te helpen op een onorthodoxe manier.  De afgelopen drie jaar zijn 250 casussen behandeld. ‘Een investering door ons van €1 levert een maatschappelijk rendement van €20 op,’ zegt projectleider Peter Baetsen.

‘Op ooghoogte van cliënt kijken’

Aan het eind van de dag betrekt Sounds of Change de aanwezigen in een muzikale improvisatie.  Alle aanwezigen werken samen tijdens de muziekvoorstelling. In de evaluatie kijkt de zaal terug op een  geslaagde dag. Er is veel stof om over na te denken. ‘Op congressen ga je met meer vragen dan antwoorden naar huis,’ zegt een bezoeker. ’Belangrijk is dat de raad van toezicht de discussie voert over hoe je tot meer samenhangende zorg komt. En blijf altijd op de ooghoogte van cliënten door de processen heen kijken,’ geeft vertrekkend voorzitter Dannenberg aan de zaal mee. Eerder op dag kreeg hij van WAR-voorzitter Gerda van Dijk het eerste exemplaar overhandigd van het advies ‘Tussen wal en schip’ over mensen die niet in het bestaande zorgaanbod vallen. En Monica Haimé, voorzitter van de werkgroep diversiteit overhandigde het resultaat van een reflectie op diversiteit binnen een raad van toezicht.   

De nieuwe voorzitter van de NVTZ, Aad Koster, reageert op de oproepen van verschillende sprekers om niet op de geijkte paden te blijven. ‘Ga op zoek naar nieuwe vormen van toezicht. Misschien gaat het ook om loslaten en nieuwe doelen formuleren.’  

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen