Nieuwsbericht

Vacature voorzitter bestuur NVTZ

Geplaatst op: 11 september 2019

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorg & welzijn (NVTZ)
De NVTZ is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. De NVTZ zet zich in voor ontwikkeling van de toezichtfunctie, in afstemming met de leden van de vereniging, belanghouders als ministerie, IGJ, NZa, NVZD en in aansluiting bij relevante governancecodes. Met en voor toezichthouders en raden van toezicht werkt de NVTZ  aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven leden. In verband met het terugtreden van de huidige voorzitter zoekt het bestuur met ingang van 7 november 2019 een nieuwe voorzitter.

De vereniging is aan het voorsorteren op een nieuwe beleidscyclus waarin de veranderende opvattingen over zorg en welzijn en de organisatie daarvan belangrijke thema’s zullen zijn. Toenemende netwerkzorg rondom de patiënt, cliënt en burger en regionale inbedding van de zorg hebben hun weerslag op de besturing van de zorg en/of welzijnsorganisaties en daarmee op het intern toezicht. Dit vraagt om nieuwe antwoorden.

Uiteraard blijven daarnaast de interne verenigingszaken van belang.

Over de NVTZ
De NVTZ is de grootste vereniging van toezichthouders in de semipublieke sector met ongeveer 900 aangesloten instellingen en meer dan 4000 individuele leden. De vereniging heeft een eigen professioneel bureau waarmee de vereniging voorbereid is op de uitdagingen die zowel door de leden als door de externe partners aan haar worden gesteld. De leden worden actief bij thema’s betrokken, de NVTZ Academie voorziet in een breed educatieprogramma en er is een adequate infrastructuur gecreëerd van ad hoc en permanente commissies om de vereniging over de korte en lange termijn thema’s te adviseren. De directeur is functioneel eindverantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.

Profiel

 • Het gezicht van de vereniging
 • Betrokken bij zorg en welzijn
 • Bindende persoonlijkheid met ervaring/affiniteit met een ledenorganisatie
 • Brede ervaring in verschillende maatschappelijke functies/organisaties
 • Nationaal netwerk in politiek en maatschappelijk middenveld, daarnaast ook gevoel voor regionale/lokale verhoudingen

Algemeen

 • Lid van de NVTZ en actief in een toezichthoudende functie in de zorg- en/of welzijnssector
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor 6 bestuursvergaderingen en 2 ledenvergaderingen per jaar en de extra activiteiten voortvloeiend uit de voorzittersfunctie
 • Voldoet aan de vereiste onafhankelijkheid, vrij van mogelijke belangenverstrengeling en onverenigbaarheden

Taken

 • In- en externe communicatie
 • Externe representatie
 • Visieontwikkeling
 • Verantwoordelijk voor functioneren bestuur
 • Eerste aanpreekpunt directeur werkgeversrol t.o.v. directeur
 • Vertegenwoordigt de vereniging extern in afstemming met de directeur

Tijdpad

 • Uiterste reactiedatum is 25 september
 • De eerste gespreksronde vindt plaats in week 41 (8 of 9 oktober)
 • De tweede gespreksrond vindt plaats in week 43 (21 oktober)
 • Benoeming vindt plaats in de ALV op 7 november 2019

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marius Buiting, directeur van de NVTZ door te mailen naar m.buiting@nvtz.nl, of te bellen naar 030-7370085. 

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief en cv ontvangen we graag uiterlijk 25 september 2019 door te mailen naar bureau@nvtz.nl. De eerste gespreksronde zal begin oktober plaatsvinden.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen