Nieuwsbericht

Vacature algemeen bestuurslid (kwaliteit en wetenschap) NVTZ

Geplaatst op: 6 maart 2017

De vereniging ontwikkelt zich op dit moment snel naar een volgende fase waarin de externe component steeds belangrijker wordt. Netwerken, strategisch handelen, en bestuurlijk opereren zijn zaken die voor de toekomst van de vereniging essentieel zijn. Uiteraard blijven daarnaast de verenigingszaken van belang, waarbij er momenteel veel aandacht is voor de professionele ontwikkeling van de toezichthouder.
De NVTZ is de grootste vereniging van toezichthouders in de semipublieke sector met meer dan 800 aangesloten instellingen en meer dan 4000 individuele leden. De vereniging heeft een eigen professioneel bureau waarmee de vereniging voorbereid is op de uitdagingen die zowel door de leden als door de externe partners aan haar worden gesteld. De leden worden actief bij thema's betrokken, de NVTZ Academie voorziet in een breed educatieprogramma en er is een adequate infrastructuur gecreëerd van ad hoc en permanente commissies om de vereniging over de korte en lange termijn thema's te adviseren. De directeur is functioneel eindverantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.
Het bestuur bestaat op dit moment uit zes leden, waarvan mevr. prof. dr. Wagner terugtreedt. Mevr. prof. dr. Wagner is algemeen bestuurslid en heeft daarnaast als aandachtsgebieden het toezien op kwaliteit in de zorg in organisaties en wetenschappelijke inzichten over toezicht. Zij is namens het bestuur contactpersoon voor de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ. Het nieuwe bestuurslid zal deze portefeuille van mevr. prof. dr. Wagner kunnen overnemen.

Profiel
Portefeuille kwaliteit en wetenschap

  • Kennis en ervaring vanuit toezichthoudende functie met het portfoliogebied kwaliteit en veiligheid

  • Brede inhoudelijke kennis van de zorgpraktijk

  • Relevante wetenschappelijk achtergrond die bijvoorbeeld blijkt middels promotie/hoogleraarschap of anderszins


Algemeen:

  • lid van de NVTZ en actief in een toezichthoudende functie in zorg of welzijn, met name toezichthouders met ervaring in de ziekenhuis- en/of GGZ-sector worden uitgenodigd te solliciteren

  • voldoende tijd beschikbaar hebben voor 6 bestuursvergaderingen en 2 ledenvergaderingen per jaar en de extra activiteiten voortvloeiend uit de bestuursfunctie, waaronder 4 keer per jaar een bijeenkomst van de WAR

  • voldoet aan de vereiste onafhankelijkheid, vrij van mogelijke belangenverstrengeling en onverenigbaarheden

  • bindende persoonlijkheid met ervaring/affiniteit met een ledenorganisatie

  • brede ervaring in verschillende maatschappelijke functies/organisaties


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Thijs van Biljouw, bestuurssecretaris van de NVTZ door te mailen naar t.vanbiljouw@nvtz.nl of te bellen naar 030 – 7370085.

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 31 maart 2017 via e-mail door te mailen naar t.vanbiljouw@nvtz.nl.

Trefwoorden: NVTZ, bestuurslid, vacature
Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen