Nieuwsbericht

Lichte opleving in investeringsplannen zorginstellingen - Jaarverslag 2018 WFZ

Geplaatst op: 1 mei 2019

Uit het recent verschenen Jaarverslag 2018 van het Waarborgfonds voor de Zorgsector valt op te maken dat er signalen zijn dat er een opleving is van investeringsplannen van zorginstellingen. Hoewel in 2018 het totale volume waarvoor een garantie werd versterkt verder daalde naar 100 miljoen, zijn er ook signalen dat er enige opleving is in investeringsplannen.

Een eerste signaal dat er sprake is van een opleving in investeringsplannen van zorginstellingen is het oplopende garantietegoed. Naast de 100 miljoen aan garanties die daadwerkelijk werden opgenomen, zat er eind 2018 ruim 300 miljoen euro aan eerder door het WFZ gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’ (eind 2017 was dit ongeveer de helft). Deze toezeggingen kunnen in de komende jaren worden verzilverd.

Een tweede signaal is het toenemende aantal nieuwe garantieverzoeken. In 2018 werden 43 borgingsverzoeken afgehandeld (waarvan er 37 geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd). Dit is een lichte toename (+16%) ten opzichte van 2017 waarin 37 verzoeken werden afgehandeld (waarvan er 23 werden gehonoreerd). Ook het aantal nieuwe aanvragen (10) in de eerste twee maanden van 2019 ondersteunt het beeld van een licht stijgende lijn.

Terughoudendheid blijft
De verwachting van het WFZ voor de komende jaren is desondanks dat zorginstellingen terughoudend zullen blijven ten aanzien van (grote) investeringen. Directeur Herman Bellers: “Zowel in de cure- als in de care-sector is het beleid gericht op toenemende verschuiving van intramurale zorg naar ambulante en extramurale zorg. Bovendien blijft de financiële druk op zorginstellingen onverminderd hoog. Beide factoren dragen bij aan een voorzichtige opstelling ten aanzien van vastgoedinvesteringen”.

WFZ kan faillissementen opvangen
In het jaarverslag wordt benadrukt dat de financiële situatie van het WFZ goed is. Op grond van risicoberekeningen wordt geconcludeerd dat, mochten zich de komende jaren al opnieuw faillissementen van zorginstellingen voordoen, de hier uit voortvloeiende garantieschade naar alle waarschijnlijkheid probleemloos kan worden opgevangen met het aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro.

Het waarborgfonds wil er niet alleen zijn als het misgaat
Herman Bellers, directeur WFZ sprak op het congres ‘Nieuwe financiële verantwoording’ dat de NVTZ en Zorgvisie op 7 maart 2019 samen organiseerden. Als een organisatie aanklopt voor borgstelling, dan beoordeelt het WFZ de betaalbaarheid en haalbaarheid van het plan. “En wij wijzen op de risico’s. Hebben we de financiering eenmaal afgegeven, dan houden we twee keer per jaar de vinger aan de pols. Mocht het slecht gaan, komen we vaker.”

Daar sprak hij ook over de wijze waarop het WFZ haar faciliterende rol kan versterken. Hij stelde tijdens zijn presentatie de toezichthouders de vraag of het mogelijk zijn om als klankbord te fungeren, vóór het misgaat? Niet alleen voor bestuurders, maar ook voor raden van toezicht?

> Bekijk het WfZ jaarverslag

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen