Nieuwsbericht

NVTZ feliciteert drie nieuwe ereleden

Geplaatst op: 12 november 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag 9 november heeft de NVTZ drie nieuwe ereleden benoemd: Mariëlle Rompa-Kunst, Theo Schraven en Rienk Goodijk. Zij kregen deze titel vanwege hun grote en langdurige betrokkenheid bij de NVTZ en hun enorme affiniteit met governance en toezichthouden.

 

Mariëlle Rompa-Kunst was binnen de NVTZ in 2014 lid van de commissie Brenninkmeijer: Toezien met Hart voor de Zaak, in 2016 van de commissie Barnasconi: Goed Toezicht, en maakt momenteel deel uit van de innovatie- en adviescommissie Goed Toezicht.

Mariëlle Rompa-Kunst was voorheen directeur van Actiz. Momenteel is zij auditor bij de NVZD, en actief in verschillende raden van toezicht en als evaluator van raden van toezicht.

 

Theo Schraven begeleidde het bestuur van de NVTZ bij de totstandkoming van de eerste meerjarenvisie van de vereniging. Voorheen was Theo Schraven secretaris van de commissie Meurs (Health Care Governance) en senior adviseur/partner Governance university & advisory. Momenteel is hij zelfstandig adviseur.

Theo Schraven is docent aan de NVTZ Academie. Daarnaast is hij de aanjager van het evaluatorennetwerk binnen de NVTZ én de meest gevraagde evaluator binnen zorg en welzijn.

 

Rienk Goodijk was lid van de commissie Governance. In de periode 2011-2015 was hij de voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ (WAR) en betrokken bij de NVTZ publicaties ‘Tussen besturing en samenleving’ & ‘Zorg voor toezicht’.

Rienk Goodijk heeft de positie als bijzonder hoogleraar governance aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Tias Businessschool van Tilburg vervuld en is momenteel bijzonder hoogleraar governance in Zijlstra Center van de VU.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 november ontvingen de drie ereleden in het Evoluon Eindhoven een oorkonde van Erik Dannenberg, voorzitter van de NVTZ. De vereniging is trots op de benoeming van de drie ereleden en feliciteert hen van harte met deze benoeming.

Ereleden NVTZ
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen