Nieuwsbericht

Vacature algemeen bestuurslid NVTZ

Geplaatst op: 7 september 2018

De NVTZ is de grootste vereniging van toezichthouders in de semipublieke sector met ongeveer 900 aangesloten instellingen en meer dan 4000 individuele leden. De vereniging heeft een eigen bureau waarmee de vereniging voorbereid is op de uitdagingen die zowel door de leden als door de externe partners aan haar worden gesteld. De leden worden actief bij thema’s betrokken en er is een adequate infrastructuur gecreëerd van ad hoc en permanente commissies om de vereniging over de korte en lange termijn thema’s te adviseren. Daarnaast voorziet de NVTZ Academie in een breed educatieprogramma voor toezichthouders, wat wordt vormgegeven door regiepartner Avicenna.

De NVTZ kent op dit moment 3 permanente programma’s: Goed Toezicht, onderzoek & samenleving en de portfolio’s. Het laatst genoemde programma, de portfolio’s, omvat vijf verschillende aandachtsgebieden: duurzaam organiseren van zorg, kwaliteit en veiligheid, mens en organisatie, innovatie en strategie en belanghouders. De NVTZ wil eens in de twee jaar een aandachtsgebied extra onder de aandacht brengen. De NVTZ ontwikkelt zich op dit moment snel naar een volgende fase waarin de externe component steeds belangrijker wordt. Een belangrijke uitdaging voor de komende periode is hoe we voor leden uit alle sectoren, van (academische) ziekenhuizen en grote GGZ-instellingen tot eerstelijnsinstellingen, van waarde kunnen blijven.

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes leden, waarvan dhr. van den Akker terugtreedt conform het rooster van aftreden. 

 

Profiel

Specifiek voor de portefeuille

  • Ervaring met en kennis van de cure-sector (ziekenhuizen en/of eerstelijnszorg) op bestuurlijk en/of toezichthoudend niveau;

  • Ervaring en contacten met kennisinstituten (zoals Nivel en Vilans);

  • Affiniteit met de diverse portfolio’s en bereid zijn om hier een betrokken rol in te nemen;

  • Onderhouden van contact met de NVTZ-academie.

Algemeen

  • lid van de NVTZ en actief in een toezichthoudende functie in zorg of welzijn;

  • voldoende tijd beschikbaar hebben voor 6 bestuursvergaderingen en 2 algemene ledenvergaderingen per jaar en de extra activiteiten voortvloeiend uit de bestuursfunctie, waaronder de NVTZ Academie en regiobijeenkomsten;

  • voldoen aan de vereiste onafhankelijkheid, vrij van mogelijke belangenverstrengeling en onverenigbaarheden;

  • bindende persoonlijkheid met ervaring/affiniteit met een ledenorganisatie;

  • brede ervaring in verschillende maatschappelijke functies/organisaties.


Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marius Buiting, directeur van de NVTZ door te mailen naar bureau@nvtz.nl, of te bellen naar 030-7370085.

 

Solliciteren

Uw sollicitatiebrief en cv ontvangen we graag uiterlijk 23 september 2018 via e-mail door te mailen naar communicatie@nvtz.nl. De eerste gespreksronde zal begin oktober plaatsvinden.

Trefwoorden: vacature NVTZ
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen