Voor externe begeleiders: instructie evaluatie Goed Toezicht

Instructie Goed Toezicht evaluatie

Programma Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht geldt vanaf 2017 voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ. Goed Toezicht omvat drie waarden: goed beslagen ten ijs, transparantie en evaluatie en reflectie.  Via www.nvtz.nl wordt de invulling van deze drie waarden per raad van toezicht publiekelijk gedeeld.

 

Waarde Evaluatie en reflectie van Goed Toezicht

Eén van de waarden van het programma Goed Toezicht is Evaluatie en reflectie. Van een raad van toezicht wordt verwacht dat hij ieder jaar evalueert en ten minste eenmaal per drie jaar onder deskundige, externe begeleiding. Daarnaast maken raden van toezicht eens in de drie jaar gebruik van een vorm van reflectie, passend bij de aandachtspunten van hun raad. De leerpunten uit de externe evaluatie en de reflectie worden door de raad van toezicht openbaar gedeeld op www.nvtz.nl.

 

Externe begeleider

Als extern begeleider/evaluator heeft u een rol binnen de waarde ‘Evaluatie en reflectie’. Op www.nvtz.nl heeft u de autorisatie om de datum dat u een raad van toezicht heeft begeleid in te voeren. Hiervoor moet u als gebruiker van de NVTZ website geregistreerd staan. Bent u dit nog niet? U kunt zich aanmelden via de knop 'registreren' rechtsboven. Daarna kunt u een verzoek doen om als evaluator te worden geregistreerd via communicatie@nvtz.nl.

Om daarna de datum van externe evaluatie in te voeren, volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Ga via www.nvtz.nl/raden-van-toezicht naar de pagina van de raad van toezicht die u heeft begeleid bij de externe evaluatie. Of type de naam in de zoekbalk in om deze snel te zoeken.

Stap 2: De leerpunten die uit deze externe evaluatie naar voren komen kunnen door de raad van toezicht via deze pagina worden gedeeld. Dit kan via de button 'Evaluatie' in het onderste grijze blok op de pagina van de betreffende raad van toezicht die u ziet als u bent ingelogd op de website.

Stap 3: Als u op de button ‘evaluatie’ klikt, kunt u de datum invullen waarop u de raad van toezicht heeft begeleid bij de externe evaluatie. Voor het invullen van de datum moeten eerst de leerpunten zijn ingediend en opgeslagen. Er wordt van de eigen verantwoordelijkheid van de raad van toezicht uitgegaan dat dit gebeurt.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen