Hoe wordt evaluatie geregistreerd op de website?

Jaarlijkse zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie hoeft niet te worden geregistreerd op de website.

 

Externe evaluatie

De leerpunten die uit de externe evaluatie naar voren komen worden door de raad van toezicht (of de externe begeleider/evaluator) gedeeld op de pagina van hun organisatie. Dit kan via de knop 'Evaluatie' in het onderste grijze blok op de pagina van uw raad van toezicht. U kunt hier bijvoorbeeld delen tot welke inzichten en acties de evaluatie heeft geleid. 

De externe begeleider geeft vervolgens via dezelfde knop aan op welke datum hij/zij de raad van toezicht heeft begeleid bij de evaluatie. De evaluatoren uit het NVTZ evaluatorennetwerk hebben automatisch toegang tot de website voor het invoeren van de datum van de evaluatie onder externe begeleiding. Kiest u voor een andere evaluator? Dan kunt u dit melden via communicatie@nvtz.nl. Deze evaluator ontvangt dan inloggegevens voor de website.

Instructie voor externe begeleiders

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen