Wanneer wordt van een toezichthouder gevraagd een cursus voor nieuwe toezichthouders te volgen?

Ieder nieuw lid van een raad van toezicht dat voor het eerst zitting neemt in een raad van toezicht in de zorg en/of welzijnssector en waarvan niet bekend is dat hij/zij eerder een cursus voor nieuwe toezichthouders heeft gevolgd, wordt gevraagd een dergelijke cursus te volgen.

Als een toezichthouder van mening is dat hij of zij al over voldoende kennis en ervaring beschikt, kan dit ter beoordeling aan de Innovatie- en adviescommissie worden voorgelegd via communicatie@nvtz.nl.

Bij livegang van het programma Goed Toezicht in 2017 is ervan uitgegaan dat alle toezichthouders die toen in een raad van toezicht zaten over voldoende kennis en ervaring beschikten. Daarmee was het volgen van een cursus voor nieuwe toezichthouders voor deze groep niet nodig.  

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen