Wanneer wordt van een toezichthouder gevraagd een beginnerscursus te volgen?

Ieder nieuw lid van een raad van toezicht dat voor het eerst zitting neemt in een raad van toezicht en waarvan niet bekend is dat hij/zij een beginnerscursus heeft gevolgd, wordt gevraagd een beginnerscursus te volgen.

Als een toezichthouder van mening is dat hij of zij al over voldoende kennis en ervaring beschikt, kan dit ter beoordeling aan de Innovatie- en adviescommissie worden voorgelegd via communicatie@nvtz.nl.

Bij livegang van het programma Goed Toezicht is ervan uitgegaan dat alle toezichthouders die toen in een raad van toezicht zaten over voldoende kennis en ervaring beschikken en daarmee dus geen beginnerscursus hoeven te volgen.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen