Voor wie is het programma Goed Toezicht bedoeld?

Goed Toezicht geldt vanaf 2017 voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ. Ook raden van toezicht die geen lid zijn van de NVTZ kunnen met een administratief lidmaatschap aan dit programma deelnemen.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen