Docent: Ton van Houten

Ton van Houten MHA is voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Zijn nevenfuncties zijn onder andere: voorzitter Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars, bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter Raad van Commissarissen Sleutelnet, bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Hij is lid van de Raad van Advies van het CAK en lid van de Raad van Commissarissen VECOZO BV.

1 opleiding

Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Reflectie en evaluatie
Thema: Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1475,00

Hoe nu écht goed toe te zien op kwaliteit van zorg? Welke (schriftelijke) informatie is nodig, welke aanvullende activiteiten zijn zinvol, welke bronnen kunnen gehanteerd worden en op welke passende

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen