Docent: Marc Soeters

Drs. Marc Soeters is econoom en heeft ruime ervaring met advisering bij grote veranderingstrajecten in de zorg. Marc adviseert overheden, marktpartijen, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties over marktordening, regulering en bekostiging. Voordat hij ZorgmarktAdvies oprichtte was hij werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Financiën. Bij beide ministeries adviseerde hij over de hervorming van het zorgstelsel.

1 opleiding

Het Nederlandse zorgstelsel

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 20
Kosten: € 495,00

Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen