Docent: Jord Neuteboom

Ir. Jord Neuteboom is een ervaren transitiemanager, zowel internationaal (energiesector in Oost-Europa) als nationaal (duurzaamheidsdomein, de Nederlandse gezondheidszorg). Vanuit het transitieadviesbureau Viatore begeleidt hij al 18 jaar radicale transitieprogramma’s in de praktijk (zoals voor de langdurende zorg TPLZ) en ondersteunt hij zorgaanbieders, overheden en zorgverzekeraars in beleidsvorming en transitietrajecten. Hij doceert (o.a. bij Erasmusuniversiteit/DRIFT, Centrum voor Zorgbestuur) en is in de zorgtransitie sparringpartner op bestuurlijk niveau.  

1 opleiding

Toezicht op transities en innovaties

Themabank: Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Innovatie en ontwikkeling
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 495,00

Dat het roer om is, zal inmiddels voor een ieder helder zijn. De bevolking vergrijst en de multimorbiditeit neemt toe. De decentralisaties zijn een feit. Het beroep dat de bevolking op zorg doet neemt

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen