Docent: Rian Vos-Ceelen

Drs. Rian Vos-Ceelen is afgestudeerd in Beleid en Beheer van de gezondheidszorg aan de faculteit Gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Maastricht. Kwaliteit van zorg loopt als een rode draad door haar carrière. Zij heeft bij diverse zorgorganisaties gewerkt, zowel in de uitvoering als in kwaliteits- en beleidsfuncties. Rian werkt momenteel als coördinerend specialistisch inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hier is zij onder meer projectleider voor het onderwerp goed bestuur. Rian heeft veel contacten met bestuurders en toezichthouders in het veld, maar ook met VWS, NZa en beroeps- en brancheverenigingen. 

1 opleiding

Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Reflectie en evaluatie
Thema: Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1625,00

Hoe nu écht goed toe te zien op kwaliteit van zorg? Welke (schriftelijke) informatie is nodig, welke aanvullende activiteiten zijn zinvol, welke bronnen kunnen gehanteerd worden en op welke passende

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen