Docent: Gerrold Verhoeks

Drs. Gerrold Verhoeks heeft inmiddels circa twintig jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies was hij plaatsvervangend directeur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij is lid geweest van diverse Raden van Toezicht en besturen van instellingen in zorg en welzijn. Gerrold adviseert diverse partijen over bestuurlijke verandertrajecten, marktordening en regulering.

1 opleiding

Het Nederlandse zorgstelsel

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 20
Kosten: € 545,00

Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen