Docent: Joost Kramer

Mr. drs. Joost Kramer is als jurist en bedrijfskundige actief en heeft een jarenlange achtergrond als advocaat, General Counsel, Company Secretary en raadsadviseur (boardroom advisor) bij grote Nederlandse en internationale organisaties. Tevens is hij faculty-member van de NVTZ. Joost was onder meer betrokken bij de NVTZ reactie op de WBTR en de publicaties ‘Van optimalisatie naar innovatie’, ‘ZienderogenBeter II’, ‘Goed Toezicht verdient Ondersteuning’.

1 opleiding

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Reflectie en evaluatie, Governancecode Zorg 2017
Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 495,00

Een raad van toezicht in de zorg- en welzijnssector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de raad van toezicht is bij zorg- en welzijnsinstellingen steeds centraler komen te

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen