Docent: Yvonne van Kemenade

Yvonne van Kemenade, heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd (ESHPM, EUR) en is gepromoveerd op het onderwerp Ervaringsdeskundigheid. Inmiddels is zij ruim 30 jaar werkzaam in de zorg. Momenteel is zij werkzaam als zelfstandig adviseur en is lid van drie raden van toezicht. Yvonne van Kemenade is actief op het gebied van Governance en Kwaliteit van zorg en is gedreven andere raden van toezicht op weg te helpen bij het vormgeven van hun eigen Kwaliteitskader.

1 opleiding

Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Reflectie en evaluatie
Thema: Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1475,00

Hoe nu écht goed toe te zien op kwaliteit van zorg? Welke (schriftelijke) informatie is nodig, welke aanvullende activiteiten zijn zinvol, welke bronnen kunnen gehanteerd worden en op welke passende

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen