Docent: Bas Baanders

Bas Baanders – lid van het NVTZ-netwerk van externe evaluatoren – begeleidt regelmatig Raden van Toezicht bij hun evaluaties. Hij is mede-auteur van de "Atlas van het Toezicht" van de NVTZ en het Nationaal Register. Daarnaast schakelen Raden van Toezicht hem in voor onderzoek van specifieke governance-vraagstukken, bijvoorbeeld in verband met transities in de zorg of op het gebied van kwaliteit en governance.

1 opleiding

Leergang "De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn"

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie en evaluatie, Transparantie, Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 4 dagen
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 18
Kosten: € 1420,00

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarv

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen