Docent: Anita van der Wal

Mr Drs. Anita van der Wal heeft uitgebreide ervaring met sturings- en verantwoordingsvraagstukken in de (semi) publieke sector. Zij is als boardroom consultant van bestuur en toezicht betrokken bij veranderopgaven en strategieontwikkeling en -executie in de publieke sector. Als toezichthouder in de onderwijssector (MBORijnland, Studiekeuze123), corporatiesector (KWH, eerder Staedion) en bij goede doelen (Wilde Ganzen) heeft zij governance, kwaliteit en organisatieontwikkeling in haar portefeuille. Onder haar leiding is de veranderaanpak en het digitale platform QuatroSpect voor de publieke sector ontwikkeld. Dit platform maakt brede participatie en eenvoudige plan- en besluitvorming en rapportage mogelijk in de beleids- en jaarcyclus. Met deze aanpak wordt in de sectoren onderwijs, woningcorporaties en zorg stakeholdersmanagement, compactere informatievoorziening voor RvB/RvC en alignment binnen de organisatie georganiseerd.

1 opleiding

Proactief toezichthouden

Themabank: Risicomanagement, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 495,00

Er zijn nog steeds tal van voorbeelden van organisaties die bestuurlijk uit de bocht vliegen of in een crisis belanden. De continuïteit van deze organisaties komt in gevaar en reputatieschade ligt op

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen