Coronavirus – beleid NVTZ Academie

*UPDATE 12-05-2021*
Dit bericht wordt voortdurend aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 11 mei 2021, waarin lichte versoepelingen zijn gepresenteerd voor de komende periode, zijn er veel vragen rondom het virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in het voorjaar van 2021. We begrijpen uw vragen en vertellen u graag meer over uw deelname.

Vanzelfsprekend houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Tegelijkertijd zoeken wij steeds naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wat betekent dit voor de doorgang van de opleidingen in 2021?
Zoals gezegd in de persconferentie van 11 mei is er opnieuw naar het openingsplan gekeken door het kabinet. Helaas is het voor opleidingsinstituten, waaronder de NVTZ Academie, nog niet mogelijk om live bijeenkomsten op externe locaties te organiseren en het is nog onzeker wanneer dit weer zou kunnen. Vanuit de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is aangegeven dat, als het openingsplan zoals gepland in uitvoering komt, er zo snel mogelijk weer fysiek les kan worden gegeven. Vanzelfsprekend is dit plan nog onzeker en is het lastig in te schatten wanneer fysiek les geven weer mogelijk is.

De NVTZ Academie heeft voor nu, in nauwe samenspraak met de NVTZ, besloten om alle opleidingen die vóór 15 juni geprogrammeerd staan, in online vorm aan te bieden. In de enkele gevallen waarin dat niet mogelijk is, zullen wij een alternatieve datum zoeken. Hier zullen wij deelnemers persoonlijk over berichten. Voor de opleidingen die online door gaan, ontvangen deelnemers inloggegevens voor bijwonen van de opleidingsdag via Zoom. Eind mei zullen wij via deze website verdere berichtgeving doen over de opleidingen met een startdatum na 15 juni 2021. Uiteraard hopen we dat we daarna weer van start kunnen gaan met onze opleidingen in fysieke vorm.

Inschrijven voor onze opleidingen van 2021 blijft uiteraard gewoon mogelijk.
U vindt het overzicht hier. 

Hoe ziet de online opleidingsdag eruit?
Wij vinden het belangrijk dat er tijdens een opleidingsdag voldoende ruimte is voor theorie, maar ook voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Een online bijeenkomst vraagt zowel van u als deelnemer, maar ook van onze docenten en onszelf als organisatie een andere voorbereiding en uitvoering tijdens de opleidingsdag. Samen met onze docenten zijn wij afgelopen tijd hard bezig geweest om onze opleidingen geschikt te maken voor online, onder meer door (de opzet van) programma aan te passen, te zorgen voor voldoende pauzes en interacties en afwisseling in de werkvormen. Daarnaast heeft elke opleiding een technische host, die de gehele dag op de achtergrond aanwezig is. Voor u als deelnemer hebben we een privacy protocol, en een handleiding voor het werken in Zoom beschikbaar. U kunt dus met een gerust hart uw online sessie volgen!

Wij hopen uiteraard dat we op korte termijn weer over kunnen gaan naar fysieke bijeenkomsten. We houden de persconferenties daarvoor nauwlettend in de gaten en handelen hiernaar.

Bekijk hier ons coronaprotocol, met daarin alle geldende richtlijnen. 

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen