Coronavirus – beleid NVTZ Academie

*UPDATE 13-07-2021*
Dit bericht wordt voortdurend aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.

Er blijven veel vragen rondom het corona virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in het najaar van 2021. We begrijpen uw vragen en vertellen u graag meer over uw deelname.

We gaan dit najaar vooralsnog weer over tot fysieke bijeenkomsten, waarin uitwisseling van kennis, ervaringen en nieuwe perspectieven worden gecombineerd. Er is voldoende ruimte voor inbreng van eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen. Vanzelfsprekend houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Tegelijkertijd zoeken wij steeds naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Bekijk hier ons coronaprotocol, met daarin alle geldende richtlijnen. 

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen