Archiefpagina modeldocumenten

Laatst gewijzigd: 3 mei 2022

Inhoudsopgave

 • Modelstatuten en -reglementen

  • Modelstatuten
  • Modelreglementen
  • Modelstatuten en –reglementen toelichting
  • Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg
  • Modeldocumenten voor Welzijnsorganisaties
    
 • WNT

  • Advies NVTZ honorering raden van toezicht
  • Addendum NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn
  • Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT

    
 • Btw-positie commissarissen

Modelstatuten en -reglementen

Modelstatuten

Modelreglementen

 • Modelbeleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (beschikbaar voor leden op aanvraag)
 • Modelbeleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (beschikbaar voor leden op aanvraag)
 • Modelreglement commissie kwaliteit & veiligheid

Modelstatuten en –reglementen toelichtingen

Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg

Modeldocumenten voor Welzijnsorganisaties

Oudere versies van documenten van Sociaal Werk Nederland kunt u bij hen opvragen.

WNT

Advies NVTZ honorering raden van toezicht

Addendum NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn

Dit addendum hoort bij het document ‘NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn”. De onderstaande tabel komt overeen met tabel 2 uit dit document.

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT

Btw-positie commissarissen

Klik hier voor een overzicht van actuele documenten en toelichting.


 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen