Toezicht ten tijde van Corona

Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht

Nu de Corona pandemie een jaar onderweg is, is het belangrijk om ook stil te staan bij hetgeen zich de afgelopen periode heeft afgespeeld en na te denken over de toekomst. Het continue lessen trekken uit de praktijk blijft essentieel om deze (en andere) pandemie(en) verder het hoofd te kunnen bieden. Met deze analyse wordt daarom voortgeborduurd op het eerder verschenen ‘Signalement 2020’ en de publicatie ‘Tussen Wal en Schip’ uit 2019. De wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ geeft 'Toezicht ten tijde van Corona - Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht' uit in een te downloaden online document. 

> Download de publicatie.

Interview Richard Janssen over het vasthouden aan de maatschappelijke opdracht

In dit interview komt prof. dr. Richard Janssen aan het woord. Janssen is bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg, deeltijd hoogleraar Economie en Organisatie van de Gezondheidzorg verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft verschillende nevenfuncties in de zorg, is toezichthouder en lid van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de NVTZ. 

De WAR heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een dossier over toezicht ten tijde van corona; vasthouden aan de maatschappelijke opdracht. In dit dossier staan praktische handvatten voor toezichthouders om in deze bijzondere tijden hun rol optimaal te kunnen vervullen. 

> Lees het interview.

Perspectief raad van toezicht ten tijde van corona

Toezichthouders staan voor deels andere uitdagingen tijdens de tweede fase van de coronacrisis dan die tijdens de eerste fase. In het begin van de coronacrisis waren toezichthouders vooral bezig met acute zaken en adhoc reageren. Hoe is dit nu? Kijken toezichthouders voorbij de crisis naar de toekomst? In dit interview in opdracht van de NVTZ worden Pink van Veen en Theo Schraven geïnterviewd door Patrick Nederkoorn. Pink van Veen is toezichthouder bij vier organisaties, is onderzoeker en is onderdeel van het bestuur van de NVTZ. Theo Schraven heeft een meer theoretische achtergrond, hij is bestuursadviseur, is evaluator en doet veel onderzoek voor en naar raden van toezicht. Patrick Nederkoorn is presentator en cabaretier. 
Dit interview is hieronder te bekijken, of te beluisteren als podcast.
 

 

Toezichthouden in tijden van corona

De Coronacrisis heeft een grote impact op vrijwel alle organisaties in zorg en welzijn en dat vraagt veel van medewerkers en bestuurders. Wat is de rol van de raad van toezicht in een dergelijke acute situatie en waar dient men op te letten met het oog op de toekomst? Patrick Nederkoorn, interviewer en cabaretier, praat erover met:

  • Esther de Vries
    Lid van de raad van toezicht van Het Laar en Cosis, kinderarts en hoogleraar
  • Angelique Schuitemaker
    Directeur van het Institute for Positive Health en lid van de raad van toezicht van Nu’91.  

Bekijk het interview hieronder. 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen