Werkgroep Diversiteit

Tijdens het 5e lustrum van de NVTZ, met als thema Van waarde blijven, is de werkgroep Diversiteit ingesteld. Zij ging aan de slag met de vraag wat we kunnen leren in termen van besturen en organiseren van mensen met diverse achtergronden. Hierbij gaan zij uit van alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen: de zichtbare aspecten zoals leeftijd en huidskleur, maar ook de minder zichtbare aspecten als culturele en sociale achtergrond, competenties, werkstijlen, leerstijlen en levenswegen. Aan de hand van columns, interviews, foto’s en persoonlijke verhalen probeert de werkgroep leden van de NVTZ te laten reflecteren op de waarde van diversiteit.

Leden werkgroep

 • Mevrouw Monica Haimé

 • De heer Abdelilah El Barzouhi

 • De heer Roberto Mangré

 • De heer Frank Seine

 • Mevrouw M. Koopman

  Werkgroep Diversiteit

 

Bijdragen werkgroep

 • Wijsheid uit de Turkse cultuur - Zure azijn schaadt zijn eigen kruik, door Abdelilah el Barzouhi

 • Mohamed Baba: hard op de inhoud, zacht op de relatieInterview door Abdelilah el Barzouhi​
  Mohamed Baba (1972) is met ingang van 1 maart 2020 bestuursvoorzitter bij Haag Wonen. Haag Wonen heeft als missie om goed wonen in Den Haag te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen. Mohamed is sinds februari 2018 voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden. Daarnaast is Mohamed per 1 juli 2020 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad, het platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties. Mohamed Baba heeft diversiteit hoog in het vaandel zitten en wij als werkgroep diversiteit willen graag met hem kennis maken.

 • Wijsheid vanuit de Berberse cultuur- De slechtste inkt is beter dan het beste geheugen, door Abdelilah el Barzouhi

 • ‘Diversiteit: hype of goudmijn?' door Abdelilah el Barzouhi over het niet problematiseren maar vooral toejuichen en zoeken naar de meerwaarde van diversiteit in de samenleving en in besturen.

 • ‘De manier waarop doet ertoe! het persoonlijke verhaal van Monica Haimé (kerndocent NVTZ Academie en faculty member NVTZ) over hoe zij diversiteit als zeer waardevol ervaart en hoe diversiteit in toekomstige generaties een natuurlijk gegeven zal worden.

 • Interview met Lisette Mattaar, directeur van Humanity House in Den Haag, over omgaan met andere culturen en hoe je diversiteit een plek kunt geven in de samenleving.

 • Frank Seine, directeur Avicenna Academie voor Leiderschap, scheef een persoonlijk verhaal over zijn kijk op diversiteit: Wat is de toegevoegde waarde van meer van hetzelfde? Hierin kijkt hij onder andere naar multiculturele achtergronden binnen raden van toezicht, maar ook naar de NVTZ Academie in relatie tot dit onderwerp en zijn eigen ervaringen.

 • Waarom diversiteit een hot item in raden van toezicht in de provincies buiten de randstad moet zijn. Blog van Roberto Mangre over zijn eigen persoonlijke ervaringen en het definiëren van het begrip diversiteit.

 • Multicultureel samensterven, interview met Mohamed Benzakour. Mohamed Benzakour (1974) heeft een jaar lang zijn verlamde moeder in een verpleeghuis begeleid en schreef hier een boek over. Het bekroonde boek 'Yemma - stilleven van een Marokkaanse moeder', laat zien dat de Nederlandse zorg nog niet is ingericht op de grote groep migranten van de eerste generatie.

 • Essay: "We kunnen ze niet vinden" door Abdelilah el Barzouhi en Monica Haimé. "We kunnen ze niet vinden"is een veelgehoord argument bij raden van toezicht en wervingsbureaus wanneer het gaat over het ontbreken van leden met een multiculturele achtergrond.

 • Interview met Melek Usta, zakenvrouw met een maatschappelijke missie. Melek Usta (50) richtte in 2000 het bedrijf Colourful People op; een wervings-, selectie- en adviesbureau, gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen