NVTZ Ledenfestival - Zorg voor goed werk

NVTZ Ledenfestival

ONLINE ledenfestival - Zorg voor goed werk

Het thema van het online ledenfestival van de NVTZ dit jaar is ‘Zorg voor goed werk’. Diverse vraagstukken en maatschappelijke trends grijpen in elkaar en vragen om aandacht van zowel politiek als bestuurders, publieke en private organisaties en burgers. De vraagstukken zijn divers en complex: krapte op de arbeidsmarkt, een kloof tussen onderwijs en praktijk, uitstroom door overbelasting, of onderwaardering en de noodzaak om een andere blik te ontwikkelen op talent door de opkomst van nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken. De nood is hoog en de tijd dringt.

De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid verwoordt het in haar rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht uit 2020 als volgt: “Goed werk vergroot het welzijn en de gezondheid van mensen en hun betrokkenheid en dit draagt bij aan de productiviteit en aan goed functionerende, innovatieve arbeidsorganisaties. Goed werk draagt er ook aan bij dat mensen langer kunnen doorwerken en dat de kosten van de gezondheidzorg beperkt blijven. En goed werk voor iedereen is tot slot beter voor de sociale samenhang. Mensen zijn dan beter in staat relaties aan te gaan en zich te verbinden met de samenleving als geheel. Voor de sociale samenhang is het dus het beste als iedereen goed werk heeft. 

Kortom: het is tijd om onze opvattingen over werk te herijken. De toezichthouder heeft hierin vanuit het toezicht en vanuit de werkgeversrol een belangrijke verantwoordelijkheid.

Op 18 november verkennen we

  • wat goed werk in een veranderende samenleving inhoudt;
  • mogelijke oplossingen voor complexe vraagstukken op de arbeidsmarkt;
  • wat condities zijn voor goed werk;
  • hoe u als toezichthouder hierin van betekenis kunt zijn. 


Programma
Het online programma op 18 november ziet er als volgt uit:

09.30 - 10.00 uur       Online inloop 
10.00 - 10.30 uur       Opening door de dagvoorzitter, Stefan Wijers
                                    Algemene ledenvergadering o.l.v. de voorzitter van de NVTZ Aad Koster

10.30 - 10.45 uur       Start ledenfestival, door Stefan Wijers
10.45 - 11.10 uur        Paul Rullmann; ‘Zorg voor goed werk'
11.10 - 11.35 uur        Marilieke Engbers; ‘De toezichthouder als werkgever’
11.35 - 11.45 uur        Korte break
11.45 - 12.15 uur        Break-out sessie
12.15 - 12.25 uur        Ophalen inzichten break-out sessie
12.25 - 12.55 uur        Linda Boot; Groot denken en doen           
12.55 - 13.00 uur        Afsluiting door Stefan Wijers

 

Sprekers

Paul Rullmann is lid de commissie Werken in de Zorg, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doet naar oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. Volgens de commissie werken zorgorganisaties nog te weinig samen, houden ze vast aan oude werkwijzen en doen ze te weinig om hun personeel te behouden. Wat is nodig en welke rol kan toezicht daarbij spelen? Paul Rullmann heeft in verschillende rollen binnen het onderwijs gewerkt. Momenteel is hij actief in diverse raden van toezicht en commissies van onderwijsgerelateerde organisaties, waaronder bij DUWO (studentenhuisvesting) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. 

Marilieke Engbers heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur in leiderschap en verandering. Ze verdedigde haar dissertatie op 14 oktober 2020 over “hoe het ongezegde de strategische besluitvorming in besturen beïnvloedt” op de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Linda Boot bespreekt vraagstukken en oplossingen in de regionale zorg. Zij is is directeur/bestuurder van afvalverwerkingsbedrijf Cyclus en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Regioplus, een samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. RegioPlus zet zich in voor regio- en domeinoverstijgend denken, werven, leren, werken en innoveren. Van 2011 tot 2019 werkte Boot in de zorg als bestuursvoorzitter van stichting Pameijer.

Stefan Wijers is een veelzijdig dagvoorzitter, gespreksleider en moderator. Hij combineert lef, humor en inhoudelijke voorbereiding. Zijn voorzitterschap brengt sfeer en maakt tongen los.

 

Locatie
Deze ALV en het Ledenfestival vinden online plaats via Zoom. 

Kosten en inschrijving
Deelnamekosten bedragen voor leden €195,-

Meer weten?
Indien u vragen heeft met betrekking tot het ledenfestival van 2021, neem dan contact op met de NVTZ Academie, via academie@nvtz.nl of bel op nummer 0570 - 76 00 06.

We verwelkomen u graag online op donderdag 18 november 2021!

Themabank: Veranderend zorglandschap en samenleving, Persoonlijke factor, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie en evaluatie
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen