NVTZ Innovatiedag

NVTZ Innovatiedag 16 september 2021

Op donderdag 16 september 2021 organiseert de NVTZ een Innovatiedag: een boeiende en levendige dag waarop we als toezichthouders met elkaar het thema innovatie verder gaan verkennen. We organiseren deze dag in de inspirerende en informele setting van het Amsterdam Art Center.

Wat is de rol van de RvT bij innovatie? Toezicht houden is van origine gericht op de continuïteit van een organisatie. Meer focus op innovatie vraagt dus om een verschuiving in denken en doen. Echter, continuïteit en innovatie zijn geen tegengestelde van elkaar. Sterker nog, innovatie is vaak broodnodig om de continuïteit te kunnen waarborgen. Vanuit de opgave van en een visie op zorg is het zaak met verstand van zaken, vanuit de rol van de toezichthouder bij te dragen aan toekomstgerichte zorg.

Leidend bij de Innovatiedag zijn de vijf thema's die worden beschreven in de handreiking 'De rol van de raad van toezicht bij innovatie'

  1. Ethische vraagstukken
  2. De mens in de organisatie
  3. Anders organiseren
  4. Data stewardship
  5. Veranderende kijk op gezondheid

Programma
Het programma op 16 september is verdeeld in een plenair ochtenddeel, gevolgd door deelname aan twee verschillende focustafels in de middag. Aan deze focustafels wordt dieper ingegaan op een specifiek aspect van innovatie voor uw rol als toezichthouder.  

09.30 – 10.00 uur       Ontvangst
10.00 – 10.30 uur       Welkom
10.30 – 11.15 uur       Ageeth Ouwehand; ‘Governance van sociale innovatie en technologie’
11.15 – 12.00 uur       Aleid Wolfsen; ‘Kansen en grenzen van vernieuwing’
12.00 – 12.15 uur       Tussentijds verkennen en verwonderen
12.15 – 13.15 uur       Lunch
13.15 – 14.30 uur       Focustafels ronde I
14.30 – 15.00 uur       Pauze
15.00 – 16.15 uur       Focustafels ronde II
16.15 – 17.15 uur       Oogsten verkenning en verwondering door Sjaak Langenberg
17.15 – 17.45 uur       Slot en borrel

Focustafels
Iedere deelnemer neemt in het middagprogramma deel aan twee focustafels. Bij uw inschrijving kunt u in het bijzonderhedenveld aangeven bij welke twee focustafels u wenst aan te sluiten. U heeft de keuze uit de thema’s die hieronder staan vermeld. 

  1. Focustafel 'Ethische vraagstukken' door dr. ir. Daniel Tijink
  2. Focustafel 'De mens in de organisatie' prof dr. Guus van Montfort
  3. Focustafel 'Anders organiseren' door Casper Jaspers
  4. Focustafel 'Data stewardship' door mr. Chris van Balen
  5. Focustafel 'Veranderende kijk op gezondheid' door Marcel de Pender

Sprekers

mr. Ageeth Ouwehand - ‘Governance van sociale innovatie en technologie’
Ageeth Ouwehand is lid van de raad van bestuur bij ’s Heeren Loo. Daarnaast is ze lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze was onder meer voorzitter van het bestuur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland en lid van de commissie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

mr. Aleid Wolfsen - ‘Kansen en grenzen van vernieuwing’
Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming tot voorzitter van de AP heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Sinds 2019 is Wolfsen ook vicevoorzitter van de European Data Protection Board (EDPB).

Sjaak Langenberg
Kunstenaar Sjaak Langenberg verbindt kunst, social design en zorg op een unieke manier. Hij onderzoekt gevraagd en ongevraagd het reilen en zeilen binnen woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines.

Dagvoorzitter is Elisabeth van den Hoogen. Elisabeth heeft zich naast haar journalistieke werkzaamheden de laatste 18 jaar ontwikkeld tot gespreksleider in het publieke domein. Ze was jarenlang radio- en tv-verslaggever op het gebied van lokale en provincie politiek.  Ook de gezondheidszorg is inmiddels vertrouwd terrein voor haar.

 

Locatie
Amsterdam Art Center
Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam

Kosten
Deelnamekosten bedragen voor leden €295,-
Deelnamekosten voor niet-leden bedragen €368,75

Meer weten?
Indien u vragen heeft met betrekking tot de ‘Innovatiedag’, neemt u dan contact op met academie@nvtz.nl of bel 0570 - 76 00 06.

We verwelkomen u graag op donderdag 16 september 2021!

Themabank: Innovatie en ontwikkeling
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen