Activiteit

Jaarcongres 2017: De mens & toezichthouden

16 nov
Locatie: Gooiland
Tijd: 09:00 tot 17:30
Type: Congres

Eén van de belangrijkste assets van zorgorganisaties zijn mensen. Immers, tijdens de interactie tussen de cliënt/patiënt en de professionals vindt de dienstverlening plaats. De interactie is vaak zelfs de dienstverlening. Ook tussen de medewerkers en leidinggevenden zelf. Vreemd genoeg blijkt dat Raden van Toezicht zich over het algemeen bijzonder weinig (willen) bezighouden met het onderwerp ‘MENS’. Nu de arbeidsmarkt meer en meer onder druk staat en dit naar verwachting door zal zetten, willen we dit onderwerp juist wel agenderen. Dit vanuit alle relevante dimensies en uiteraard bezien vanuit de rol van de Raad van Toezicht. Het belooft een bijzonder mensgericht jaarcongres te worden. Voor u en uw organisatie grensbepalend en grensverleggend.

Programma donderdag 16 november 2017
09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - ALV
11.00 uur - Start congres
17.30 uur - Verwacht einde

Aanmelden

 

Naast een aantal prominente sprekers op dit gebied zullen tijdens dit NVTZ Jaarcongres veel praktijkvoorbeelden gepresenteerd worden tijdens diverse werksessies. 

  • Mr. Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges en is zij lid van diverse adviesraden en commissies.

  • Waardengericht toezicht staat centraal in de ontwikkeling van de governance. Het is daarnaast ook verankerd in de Governancecode 2017. Drs. Theo Schraven, bestuursadviseur, bespreekt wat dit betekent voor het HRM-beleid. Hij gaat specifiek in op de ontwikkeling in de zorg naar vormen van ‘zelforganisatie’. Wat is de betekenis daarvan voor toezicht en hoe verbind je in de toezicht-praktijk twee abstracte concepten als ‘waarden’ en ‘zelforganisatie’? Vooral bij reorganisaties kunnen namelijk waarden een belangrijke leidraad zijn.

  • De discussie over diversiteit gaat vrijwel altijd over aantallen en percentages. Waar het gesprek zelden over gaat is de vraag wat ervoor nodig is om diversiteit betekenis te geven en productief te maken. De uiterlijke kenmerken van een persoon vormen geen garantie van zijn vermogen daadwerkelijk in staat te zijn zich goed tot de meegebrachte eigen eigenheid en die van anderen te verhouden. Net zomin als dat het zeker is dat de overige collega’s over dit vermogen beschikken. Het is van belang de discussie over diversiteit meer diepgang te geven en ook gericht te kijken naar wat er nodig is om diversiteit in/voor organisaties productief te maken. Ila Kasem is managing partner bij organisatieadviesbureau Van den Bunt. Hij beschikt over bijzondere deskundigheid op het terrein van organisatieverandering, strategieontwikkelingsprocessen en diversiteitsmanagement.

Hoe bouw je een nieuwe organisatie op met de beste professionals?

Prinses Máxima Centrum
Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een gloednieuw centrum waar alle topzorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt. Om die missie te realiseren heeft het Prinses Máxima Centrum de béste professionals nodig. Bestuursvoorzitter drs. Diana Monissen vertelt over de strategie die het Prinses Máxima Centrum hanteert om de beste professionals te boeien en te binden.

Werksessies

Er vinden twee werksessierondes plaats. Hiervoor dient u drie voorkeuren aan te geven.

 

Werksessie 1: Geen plaatsen meer beschikbaar

 

Werksessie 2

Waardevolle verpleegkundigen

Drs. Aart Eliens is verpleegkundige A/B en verplegingswetenschapper. Hij was werkzaam in de algemene en geestelijke gezondheidszorg, bij het (voormalige) Kwaliteitsinstituut CBO, de koepelorganisatie V&VN en de laatste vijf jaar als docent bij de opleidingen bachelor verpleegkunde en master advanced nursing practice van Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij sinds 2000 lid van panels bij beoordelingen van verpleegkundige opleidingen en redacteur van verpleegkundige vakbladen. Hij publiceerde een reeks artikelen en leerboeken over verpleegkundige thema's. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen adviespraktijk. Aart Eliens gaat tijdens zijn workshop in op het thema bevorderen van verpleegkundige competenties in gezondheidszorginstellingen. Specifieke thema's zijn persoonlijkheidsvorming versus professionele vorming en de zichtbaarheid van verpleegkundigen in de besluitvormingsstructuur van de instellingen.

Door: Drs. Aart Eliens, verpleegkundige A/B en verplegingswetenschapper.

 

Werksessie 3

Leiderschapsvorming

De leiderschapsstijl van Lidy Hartemink MHA (bestuurder van Zorggroep Almere, voorheen gekozen tot Zorg Manager van het jaar en Topvrouw van het Jaar) is het best te karakteriseren als "menselijk, tussen de mensen en je blijven verwonderen." Volgens Hartemink stimuleer je, door vooral vragen te stellen, de mensen om je heen zichzelf te ontwikkelen. Door je bewust te zijn van wat je uitstraalt, kun je je leiderschap beïnvloeden. In deze werksessie 'gebruikt' Lidy de wijze lessen die ze als (veelgeprezen) zorgbestuurder heeft opgedaan, evenals haar ervaringen met het begeleiden van verschillende leiderschapsleergangen van Avicenna Academie voor Leiderschap.

Door: Lidy Hartemink MHA, bestuurder Zorggroep Almere.

 

Werksessie 4

Integrale (door)ontwikkeling van omvangrijke zorgorganisatie

Zorggroep Thebe heeft samen met experts van buiten een omvangrijk en uniek ontwikkelprogramma opgezet om de medewerkers en leidinggevenden van Thebe voor te bereiden op de (reeds) veranderende toekomst. Alle ongeveer 4.500 medewerkers volgen dit ambitieuze programma. Uitgangspunt en daarmee een belangrijke succesfactor is niet zozeer het opdoen van kennis of kunde, maar juist de vorming van medewerkers en leidinggevenden. Het totale programma duurt ongeveer drie jaar en qua tijdsplanning zijn wij op de helft. Juist omdat wij al op de helft van dit programma zijn, kunnen wij daadwerkelijk zeggen dat dit programma succesvol is. Van het begin af aan heeft de Raad van Bestuur hier nauw overleg over gehad met haar Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is daadwerkelijk betrokken bij de kick off dagen. Daarnaast maken ook cliënten en mantelzorgers maken deel uit van het ontwikkelprogramma. Graag neemt het bestuur en haar Raad van Toezicht u op een interactieve wijze mee in dit programma.

Door: Luc Kenter (Bestuursvoorzitter Zorggroep Thebe) en Mike Leers (oud-voorzitter RvB CZ Zorgverzekeringen).

 

Werksessie 5

Datagedreven HR-beleid met HR-analytics

Een zorgorganisatie wordt geacht ‘fact based’ te werken, ook als het de eigen medewerkers betreft. Niet alleen sturen op ken- en stuurgetallen, maar ook het analyseren van data om vragen te beantwoorden, ontwikkelingen te voorspellen, business cases te onderbouwen en het rendement op investeringen in human capital in kaart te brengen. Door deze interactieve sessie bij te wonen bent u in korte tijd op de hoogte van de belangrijkste aspecten van HR-metrics en HR-analytics. En kunt u dit direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. Actueel, helder en praktijkgericht.

Door: Irma Doze, managing director bij AnalitiQs.  Met een achtergrond in alle vormen van intelligence helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen.

 

Werksessie 6: Geen plaatsen meer beschikbaar

 

Werksessie 7: Geen plaatsen meer beschikbaar

 

Kosten
Deelnamekosten bedragen € 245 voor leden en voor ieder tweede of volgende lid van één Raad van Toezicht € 195. Deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 295.

Locatie
Gooiland
Emmastraat 2 in Hilversum (parkeren Koningshof 1 in Hilversum)

 

Aanmelden jaarcongres

Aanmelden

 

ALV
Voorafgaand aan het ledencongres vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Hier dient u zich via deze pagina apart voor aan te melden.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen