Activiteit

Congres Toezichthouden: verduurzaming vanuit zes perspectieven

29 sep
Locatie: Kameryck
Tijd: 10:30 tot 17:00
Type: Congres

Duurzaamheid, het onderwerp valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dagelijks horen we erover in de media. Het onderwerp is een onderdeel geworden in de samenleving. Hoe staat het met duurzaamheid in de zorg? Op deze dag komen zes perspectieven voorbij: nieuwe businessmodellen, personeelsbeleid, financiën, techniek, milieu/energie en voeding. Welke initiatieven zijn er al? Zijn er hulpmiddelen, die u kunt gebruiken als Raad van Toezicht? En hoe gaat u op een goede manier in dialoog met uw Raad van Bestuur om ideeën en initiatieven vorm te geven in uw organisatie?

In de ochtend zal prof. Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, spreken over duurzaamheid als wereldbeeld. Geert van den Enden, sinds 2014 CFO binnen ziekenhuis Bernhoven, zal spreken over duurzaamheid vanuit de insteek van het vernieuwen van organisaties en strategieën en de daarbij behorende werkprocessen. Vervolgens vertelt Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector, over de Milieuthermometer Zorg.

In de middag zullen we tijdens de interactieve werksessies dieper ingaan op de zes thema’s. Het wordt een interactieve middag, waarbij de sprekers hun kennis delen en voorbeelden inbrengen. Deelnemers kunnen daarbij hun ervaring en expertise inbrengen en delen. Drs. Cathy van Beek MCM sluit de dag af met haar visie op het onderwerp vanuit haar rol als ambassadeur Zorg voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland.

 

Programma vrijdag 29 september 2017
10.30 uur – Ontvangst
11.00 uur – Start congres
17.00 uur – Verwacht einde

Kosten
Deelnamekosten bedragen voor leden € 295,- en voor ieder tweede of volgende lid van één Raad van Toezicht € 195,-.
Deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 345,-.

Aanmelden

 

Werksessies

Werksessie 1: Maatschappelijk verantwoord zorgmodel met bijpassende besturing en toezicht - Geen plaatsen meer beschikbaar
Kies voor de Bernhoven workshop als innovatie (vooral Clayton Christiansen) u aanspreekt. Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel met dokter in the lead en toezicht op besturing en bestuurder.
Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en Medisch Directeur Bernhoven, en Guy Peeters, Voorzitter Raad van Commissarissen Bernhoven, zullen u meenemen in deze duurzame kostenbesparende oplossing van het leveren van zinnige zorg, met de patiënt als startpunt in de regio Uden. We zoeken de verdieping op, zeker met u in de rol als toezichthouder.
Door: Drs. Mariëlle Bartholomeus (neuroloog en Medisch Directeur Bernhoven) en Drs. Guy Peeters (Voorzitter Raad van Commissarissen Bernhoven).

Werksessie 2: Duurzame arbeidsorganisaties - Geen plaatsen meer beschikbaar

Bij het thema duurzaam vergeten organisaties en toezichthouders vaak de ''rode'' factor. Ook in het omgaan met hun eigen mensen kunnen organisaties duurzaam werken. Bij de  (uitvoering van) strategisch HR beleid dat zich richt op duurzaam en vitaal werken voor alle medewerkers. Door sociaal verantwoord te ondernemen en werk aan te passen voor mensen die een makke hebben, maar vaak wel heel gemotiveerd zijn om te werken.
Monique Klompé zal in deze workshop stil staan bij de goede principes, de goede adviezen en goede vragen op het gebied van duurzame arbeidsorganisaties aan de hand van een aantal goede praktijken.

Door: Monique Klompé, (adviseur van duurzame organisaties, NVTZ en voorzitter van de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen).


Werksessie 3: Landelijke Green Deal Zorg, routekaart voor een duurzame bedrijfsvoering
De Pleyade was als een van de eerste zorgaanbieders medeondertekenaar in 2015 van de Landelijke Green Nederland op weg naar duurzame zorg, waar ook minister Schippers haar handtekening onder zette. Intussen hebben ruim 100 partijen de Green Deal ondertekend. De Pleyade maakt met de Milieuthermometer Zorg haar eigen aanpak zichtbaar en hun verhaal is een voorbeeld voor andere instellingen dat duurzaamheid en zorg hand in hand gaan.
Door: Floor de Vroome (bestuurder Pleyade), Ruud Klarenbeek (lid raad van toezicht van Pleyade) en Adriaan van Engelen (directeur Milieu Platform Zorgsector).

Werksessie 4: Duurzame inzet van technologie
We starten de presentatie interactief met een quiz! Wat weet u al over technologie en over een visuele beperking? Graag nemen we u hierna mee in de wereld van iemand die visueel beperkt is en de mogelijkheden die technologie kan bieden voor mensen met een visuele beperking. Séverine is architect en werkt sinds twee jaar bij Bartiméus. Als inhouds- en ervaringsdeskundige draagt zij haar steentje bij aan een toegankelijke wereld. Séverine is zelf slechtziend en slechthorend (syndroom van Usher) en zal een kijkje geven in haar leven. Nienke is projectleider van verschillende technologieprojecten binnen Bartiméus en zal meer vertellen over de mogelijkheden die technologie biedt voor mensen met een visuele beperking (en soms ook nog andere beperkingen). We streven altijd naar een duurzame inzet van technologie, waarbij ons doel altijd is gericht op een inclusieve samenleving. De presentatie zal bestaan uit levendige voorbeelden, interactie en de mogelijkheid om zelf een en ander uit te proberen.
Door: Nienke Nijhof (Koersversneller Bartiméus) en Séverine Kas (Ervaringsdeskundige en architect).

Werksessie 5: Facilitaire duurzaamheid: Afvalscheiding
Afvalbeheer en afvalscheiding. Voor een duurzame omgang met grondstoffen is dit onontkoombaar, ook in de zorgsector. Hoe zorgen we dat we zo min mogelijk afval maken? En op welke manier kunnen we zorgen dat zorgafval zo veel mogelijk gerecycled wordt? Wat betekent dat voor de manier van scheiden van afval?
Edwin van Stralen vertelt vanuit zijn ervaring over afvalscheiding in het UMC Utrecht. Ailin Haijer gaat in op de uitdagingen van ketensamenwerking. Aan de hand van stellingen gaan ze in gesprek met de aanwezigen over de volgende vragen: Tegen welke dilemma’s loop je aan? Hoe gaan professionals binnen de instellingen om met verplichtingen rondom afvalscheiding. Wat is wel en niet duurzaam? Op welke wijze zijn leveranciers en afvalverwerkers in beweging te krijgen? Wat is gelukt en wat is mislukt?
Door: Edwin van Stralen (milieucoördinator Facilitair Bedrijf UMC Utrecht) en Ailin Haijer (projectmanager Circulaire Economie & Klimaat).

Werksessie 6: Duurzaam gezond aan tafel in de zorg
Mr. Jacques C. Dekker, adviseur van de stichting Diverzio, zal tijdens de workshop Voeding ingaan op de innovatieve verbinding tussen agri-voeding en gezondheid en meer specifiek die tussen voeding en zorg en de verduurzaming. Jacques Dekker zal een toelichting geven op de aanpak van Diverzio en de diverse programma’s van deze organisatie. Ook zullen een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit de praktijk de revue passeren: een ziekenhuis, een centrum voor ouderen en een geestelijke gezondheidsorganisatie. Kortom: duurzaamheid en voeding van strategie naar aantoonbare resultaten
Mr J.C. Dekker is sinds 1990 zelfstandig adviseur en interimmanager en heeft een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies in diverse sectoren vervuld (bedrijfsleven, non profit en (semi) overheid). Sinds 2016 is hij als adviseur verbonden aan de stichting Diverzio.
Door: Mr. Jacques C. Dekker (Adviseur van de stichting Diverzio).

 

Aanmelden

Trefwoorden: congres, duurzaamheid
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen