Governance Colleges

20 jun
Type: Bijeenkomst
Wederzijdse afhankelijkheid bij samenwerking

Een nieuwe editie van de Governance Colleges over de kracht en kwetsbaarheid van samenwerking

Op maandag 20 juni vindt er een nieuwe editie plaats van de Governance Colleges. Deze keer staan de colleges in het teken van wederzijdse afhankelijkheid bij samenwerking. De kracht en kwetsbaarheid. Deze avond reiken we inzichten aan vanuit filosofische kant (met gastspreker Jan Flameling) en vertalen dit vervolgens naar de zorgsector (met het college van dr. Bas Leerink).

Het recent gepubliceerde rapport ‘Grenzeloos samenwerken’ door de Raad van Volksgezondheid en Samenleving laat zien dat domein-overschrijdend samenwerken als belangrijke trend gezien kan worden, maar dat tegelijkertijd nog vele drempels beslecht moeten worden. De fundamentele behoefte aan behoud van autonomie én de meerwaarde van samenwerken met anderen gaan hand in hand. In deze editie van de Governance Colleges, op maandag 20 juni, staan we stil bij de perspectieven op wederzijdse afhankelijkheid en tegelijkertijd de kwetsbaarheid daarvan. Voor bestuur en toezicht een zeer elementair aspect. 

Colleges

Gastdocenten Jan Flameling (filosoof) en dr. Bas Leerink (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) gaan ieder in op een aspect van dit actuele thema. Jan Flameling neemt het fenomeen 'wederzijdse afhankelijkheid' onder de loep en bespreekt hier e-co-affectieve wezens. Bas Leerink bepleit het iteratieve proces van denken en doen bij samenwerken. Wat betekent dit in de praktijk voor de bestuurder en de interne toezichthouder inzake de governance? Waar liggen de kwetsbaarheden? Hoe kan het samenspel tussen de raad van toezicht en de bestuurder vormkrijgen?
Lees hier meer over de colleges van maandag 20 juni.

Over de Governance Colleges

Twee keer per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna Academie voor Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges: diepgaande en kritische colleges over zorg- en samenlevingsvraagstukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur centraal staan. Dit wordt gecombineerd met onderlinge ontmoetingen tussen bestuurders en toezichthouders in functie. In elk college staat een actueel thema centraal, waarover twee topsprekers hun licht zullen laten schijnen. De governance colleges zijn op locatie Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn, de kosten bedragen € 195 pp. (inschrijven met 2 personen € 345 pp en 3 personen € 495 pp)

Wilt u er op 20 juni bij zijn? Inschrijven kan via de website. 

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Bijzondere manier van 'dynamic pricing '

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen