Regiobijeenkomst Zuid-Holland/Zeeland

16 jun
Tijd: 15:00 tot 17:00
Type: Bijeenkomst


Toezichthouden op toekomstbestendige zorg – Vast goed!

Veel toezichthouders in de zorg krijgen te maken met vastgoedbeleid. Naast de financiële doorrekeningen en consequenties, is het belangrijk als volledige raad van toezicht hierbij een lange termijn visie op zorg te hebben. De veranderende zorgbehoefte en de toekomstbestendigheid van de organisatie vormt hiervoor de basis.

Zorgorganisaties in stedelijke gebieden kampen hierbij met andere vraagstukken dan collega organisaties in de wat landelijkere gebieden. Daarbij heeft vastgoedbeleid in de ziekenhuizen, een andere insteek dan bijvoorbeeld eerstelijnszorg, ouderenzorg (VVT) of gehandicaptenzorg.

In deze NVTZ regio bijeenkomst willen wij u meenemen in de totstandkoming van een duurzaam  vastgoedbeleid, waarin alle leden van de raad van toezicht vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren. Vastgoedbeleid is vaak een onderwerp dat wordt besproken in de auditcommissie. Maar vastgoedbeleid is een verantwoordelijkheid van de gehele raad van toezicht.

Wat houdt een goed vastgoedbeleid in? Wat betekent dit concreet voor de organisatie waar u toezichthouder bent? Aan welke risico’s en kansen moet u denken en welke vragen u kan stellen als toezichthouder aan de bestuurder?

Wilt u antwoord op deze vragen? Meldt u dan aan voor de interactieve NVTZ regio bijeenkomst Zuid Holland/Zeeland: 16 juni 2022: 15.00 - 17.00 uur.

Gastorganisatie is Laurens, locatie Eastpoint, Rotterdam
De bijeenkomst is een initiatief van Yvonne van Kemenade, NVTZ regio-ambassadeur Zuid-Holland/Zeeland.

Programma

Om 15.00 uur start programma.
Welkom door de gastheer: Arjan Bandel , lid Raad van Bestuur Laurens.

Giljam Lokerse (voorzitter en lid meerdere raden van toezicht) neemt u mee hoe u als toezichthouder beter zicht kunt krijgen op de stand van zaken, risico’s en kansen met betrekking tot langer termijn visie zorg in relatie tot Vastgoed-beleid in uw organisatie. Hij zal dit aan de hand van praktijkvoorbeelden met u bespreken.

Jolanda Wakkerman (voorzitter Raad van Bestuur a.i. Laurens) en Pieter de Kort (voorzitter Raad van Toezicht Laurens) zullen aansluitend, vanuit de praktijk hun ervaringen met u delen met de lange-termijn-vastgoed-beleid problematiek waar zij voor staan en gestaan hebben. Hoe hebben zij dit aangepakt, welke rol heeft de gehele raad van toezicht hierin gespeeld en hoe hadden de problemen voorkomen kunnen worden, met de inzichten die ze nu hebben? 

In gesprek: Wat betekent dit voor de eigen rol in de organisatie waar u toezicht houdt?

Na deze sprekers en aan de hand van een casus gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek wat dit betekent voor de eigen rol in de organisatie waar u toezicht houdt.

17.00 uur Afsluiting & Netwerkborrel

Wij hopen dat deze interactieve bijeenkomst van 16 juni 2022 u meer inzicht en bewustwording geeft over de wijze waarop u beter (in)zicht kan krijgen op de zorgbehoefte (vraag/aanbod) in een regio in de relatie met het vastgoedbeleid in de organisatie waar u toezichthouder bent.

Praktische informatie

Deze NVTZ-regiobijeenkomst is in het bijzonder bestemd voor toezichthouders in Zuid-Holland en Zeeland. Deelname is kosteloos.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande button.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

Als lid en vz RvT KIO Zeeland meld ik me graag aan voor de regio bijeenkomst op 16 juni.

Auke Klaver

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen